6 เสน่ ห์ สาวที่มี อ า ยุ ที่ทำให้หนุ่ນ ๆหลายคนห ล งรัח

1.ควบคุมอารมณ์ได้มากกว่า ไม่ต้องจำเพาะว่า เป็น ผู้ ช ายหรอ ก เพราะไม่ ว่า ใค ร ก็ ไม่อย ากเป็นกระโถน เป็นที่รองรับอารมณ์ ขอ งใค ร แต่สาวๆ โดยมากมักจะติดนิสัย ขี้ งอน ง้องแง้ง งอแง ไม่มีเห ตุผล ทำให้ผู้ชายต้อ งกลา ยเป็นที่รองรั บอา …

Read More

ปีใหม่ กลับมาหาแม่บ้าง แม่คิดถึง อยากให้ลูกทุกคนได้อ่าน

เวลาไม่มีเงินคนแรกที่คิดถึงคือ พ่อและแม่ แต่พอมี เงิ นค นแรกที่คิดถึงคือแฟนแ ล  ะเพื่อน แต่พอ มี รถ คนแรกที่จะไปรับคือแฟ นแ ละเพื่อน เวลาไม่มีเงิน คนแร กที่คิ ดถึงคือ พ่อ แ ล ะ แม่-ปีกลับบ้านไหมลูก ร้านอาหารหรู ๆ บรรย ากาศคล าส สิค มีไว้สำหรับแฟนและเพื่อน …

Read More

คู่ชีวิตมีไว้ให้รัก ไ ม่จำเป็นต้องแข่ งกันเอ าช นะ

คู่ชีวิตมีไว้ให้รัก ไ ม่จำเป็นต้องแข่ งกันเอ าช นะ ความรักไ ม่ใช่การ “ครอบครอง” อีกฝ่าย แต่คือการ “เข้าใ จ” อีกฝ่าย ความรักต้องการความ “อบอุ่น” แต่ไ ม่มากเกินไปจน “อึ ดอั ด” สิ่งที่ผู้ชายอยากได้ คือ ความเข้าใ จ ความไว้ใ จ การสนับสนุน การเห็นด้วย ความเคารพ …

Read More

กรมอุตุประกาศ 8-10 ธ.ค.หนาวจัด อุณหภูมิลดสุด 5 องศาเซลเซียส

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทย า “อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่ นล มแร งบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระท บจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562)” ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 08 ธันวาคม 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีล มแ รง บริเวณพื้นราบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูเขามีอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็ งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด …

Read More

หัวไชเท้ า ผักบ้านๆ แต่ประโยชน์เพียบ ใครไ ม่กินถือว่าพ ลาด

น่าจะรู้นานแล้ว หัวไชเท้ าประโยชน์เพียบ ใครไ ม่กินถือว่าพ ลาด ประโยชน์ของหัวไชเ ท้า หรือที่ฝรั่งเรียกว่า Chinese Radish หรือ White Radish ดังต่อไปนี้ 1 มีคุณค่าสารอาหารมากมาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต เส้ยใย โปรตี น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 บี12 ไนอาซิน …

Read More

5 ลักษณะของคนไ ร้เส น่ห์ ที่ใครๆ ก็ไ ม่อยากเข้าหา

5 ลักษณะของคนไ ร้เส น่ห์ ที่ใครๆ ก็ไ ม่อยากเข้าหา 1 มองโลกแง่ร้ าย สำหรับคนที่มีความคิดในแง่ล บ มองโลกในแง่ร้า ย นอกจากจะทำให้ชีวิตของตัวเองมืดมนได้ง่ายแล้วนั้น คนรอบข้างที่อยู่ใกล้ ๆ ก็สามารถรับรู้สิ่งนั้นได้เช่นกัน ดังนั้นในเมื่อคนเราเลือกให้ชีวิตของตัวเองดีได้ เขาก็จะไ ม่เลือกอยู่กับคนที่คิดล บ ๆ ร้า ย ๆ แน่นอน 2 เอาตัวเองเป็นใหญ่ คนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้ …

Read More

นีโน่อาสาดูแลแม่โอต่อ หลังพ่อแรมจากไปไ ม่มีวันกลับ

นีโน่อาสาดูแลแม่โอต่อ หลังพ่อแรมจากไปไ ม่มีวันกลับ เมื่อวาน (8/12/62) ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายแ รม วรธร รม อายุ 86 ปี พ่อของพระเอกชื่อดังผู้ล่วงลับ โ อ-วรุ ฒ ได้เกิดอาการช็ อกเนื่องจากความดั นลดลงต่ำและได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จากนั้นทางโรงพยาบาลได้ปั๊มหั วใ จไป 3 ครั้ง แต่ยังไ ม่รู้สึกตัว ซึ่งล่าสุดพ่อแรมได้เสี …

Read More

20ข้อคิดที่ดี ใช้ได้จริง พ่อแม่ควรเก็บไว้สอนลูก

1. ไม่ ต้ อ งตั้ งใ จเรียนอยู่ ใน กรอ บจนมากเกินไป เอาแค่พอดีหาง าน ดีๆทำ ก็พอ เพราะในโลกแห่ งค วามเป็นจริงแล้ ววัด กันที่ผล งาน ไม่ใช่เ กรดเฉลี่ย 2. การทำกิจก ร ร มต่างๆภายในรั้วมหาวิทย าลัยมีควา มสำ คั …

Read More

เมื่อคุณมีอายุเยอะขึ้น ผู้ชายแบบนี้หรอ ที่คุณต้องเก็บมาใส่ใจ

คนที่เข้ามา คบเ พี ยงช่วงเวลาหนึ่งเพราะแค่คว าม เห ง า ชายหนุ่มคนนี้เขาอาจจะเข้ามาในชีวิตแค่เพียงช่วงเวลาหนึ่ง แล้วอยู่ดีๆเขาก็กลั บห า ยไป เวลาที่เขาเข้ามาเขาก็มาทำดีกับเรา ทำ เห มื อนว่าเราเป็น ค น สำคัญ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็หายไป ไม่คุยกันเหมือนแต่ก่อน คนแ บ บ นี้ค ว รระวังไว้เพราะสิ่งที่เขาเข้ามาหาคุณนั้นอาจเป็นเพียงเพราะแค่คว าม …

Read More

สาเห ตุที่พนักงานร้านดัง อยากขายกาแฟให้ลูกค้ามากกว่าอย่างอื่น

สาเห ตุที่พนักงานเซเว่น อยากขายกาแฟให้ลูกค้ามากกว่าอย่างอื่น หลายคนอาจจะสงสัยแต่ก็ไ ม่เคยรู้มาก่อน และเ ชื่อว่าหลายคนคงเคยเข้าเ ซเ ว่นกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหม และเมื่อเราเข้าเ ซเ ว่นนั้นพนักงานที่บริการเรื่องน้ำกาแฟจะคอยเชียร์ขายอยู่เสมอ เป้ าการขายกาแฟต่อวันของพนักงานเ ซเ ว่นคือ 112 แก้วคุณลองคิดคำนวณเล่น ว่า 1 เดือนต้องขายได้ 112 x 30 = 3360 แก้ว เฉลี่ยแก้วละ 30 บาท …

Read More