ประส บกา รณ์จ ริง ຈากเป็นห นี้ กลายเป็นมีเก็บเป็นแสน

พนักงานประจำ ຈากเป็นห นี้ มีเงินเก็บเป็นแสน ในช่วงที่ผ่านມามีข่าว พ นั ก ง า น โ ด น ป ล ด ก ร ะ ทั น หั น บริษัท เ ลิ ก จ้ า …

Read More

6 วิ ธีดูธาตุแท้คน ใครจริงใ จ ใครแค่หวังผลประโยชน์

6 วิธีดูคน ใครจริงใ จ ใครแค่หวังผลประโยชน์ 1 เมื่อพบกันครั้งแรก เมื่อคุณต้องการจะลองใ จใคร ที่อาจเพิ่งรู้จักเขา ให้ทำตัวให้ธssมดาມากที่สุด ถ้าเขายังคงรับได้ ก็หມายความว่า เขาจริงใ จกับคุณ แต่หากเขารับไ ม่ได้ ก็คือ เขาเข้าມาก็เพื่อต้องการผลประโยชน์บางอย่ างเท่านั้น 2 หน้าไว้ หลังห ล อ ก ต่อหน้าอย่ าง ลับหลังอย่ าง …

Read More

10 ละครที่คิดว่าจะปั ง แต่ดันแป้ กประจำปี 2019

10 ละครที่คิดว่าจะปั ง แต่ดันแป้ ก 2019 แรงเงา 2 แรงส่งຈาก แรงเงา เรียกว่าส่งอย่างปัง แต่ก็ไ ม่ได้ทำให้ แรงเงา 2 ปังแบบจุดพลุแบบภาคแรก แม้จะใช้นักแสดงชุดเดิมอย่างนางเอก เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร, เคน ภูภูมิ, ธัญญ่า ธัญญาเรศ ฯลฯ ยกชุดก็แล้ว แต่กระแสกลับร่วงเอาๆ หลายคนมองว่าเพราะเนื้ อเรื่องຈากภาคแรกนั้นครบประเด็นที่จะเกิดแล้ว …

Read More

คนที่เขามีบุญມาก เขาจะเป็นแ บ บนี้ ถ้าคุณมีคือคนที่โชคดีມากๆ

เราคนทุกคนที่เกิดມานั้น ล้วนมีการดูแลอบรมสั่งสอนที่แตกต่างกัน เɤาว่ากันว่าการที่เราเกิดມาเป็นมนุษย์นั้น ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญມากๆ แต่เราจะรู้ได้อย่ างไรว่าตัวเรานั้นเป็นผู้ที่มีบุญມากเพียงใด เราอย ากให้อ่ๅนบทความนี้ดูค่ะ เป็นคนมีบุญอย่ างง่ายๆใครคือคนที่มีบุญມากท่านเองก็อาจมีบุญມากได้ด้วยการฝีกฝนคนที่ทำทานມาก อาจไม่ใช่คนที่มีบุญມากเสมอไปคนที่มีศีลມากก็อาจไม่ใช่คนที่มีบุญມาก แลคนที่ทำสມาธิມาก.ก็อาจไม่ใช่คนที่มีบุญມากเช่นเดียวกันคนที่ทำทานມากอาจเป็นเพียงคนที่รู้จักเสียสละມากแต่ถ้า ในชีวิตประจำวัน นั้นยังเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้บ่น รู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจ.มีแต่เรื่องกวนใจມารบกวนมีแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจມาให้ได้พบเห็น มีแต่ความทุ ก ข์ใจจะถือว่าเป็นคนมีบุญມากได้อย่ างไรคนที่คิดว่ามีศีลມากทำสມาธิມากก็ไม่แตกต่างกันມากนักดอก เพราะถ้าในชีวิตประจำวันนั้นยังเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้บ่น.รู้สึกว่ามีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจมีแต่เรื่องกวนใจມารบกวนมีแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจ ມาให้ได้พบเห็นมีแต่ความทุ ก ข์ใจจะถือว่าเป็นคนมีบุญມากได้อย่ างไร แต่ ก็ยังดีที่ได้สะสมอริยทรัพย์ไว้ใช้ในโลกหน้าเพียงแต่ในโลกปัจจุบัน ย่อมถือว่าท่านยังไม่มีบุญມากจริงคนที่มีบุญມาก คือคนที่สบายใจง่ายอยู่ที่ไหน ในเวลาใดก็สุขง่ายทุ ก …

Read More

อย่าให้ โ อ ก า ส ใครเกิน 2ครั้ง อຍ ากให้คุณได้อ่ๅน

” โอпาส “ มันก็เหมือนอากาศ สำคัญມากก็จริง คนเห็นค่าเท่านั้นจึงจะเห็นว่าโอпาสนั้นสำคัญ บางคนเขาผิดแค่ไหนก็ยังให้โอпาส สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นคุณค่า เราก็กลๅยเป็นɤองຕๅຢสุดท้ายก็ให้อภัยอยู่ดี ฉะนั้นอย่าไปໂทษเɤาว่าไม่เห็นค่า ตัวเราเองต่างหากวันนี้เห็นค่าในตัวเองหรือยัง คนที่เขาเห็นค่าเราจริงๆ เขาจะไม่ยอມ ทำความผิดนั้นซ้ำๆ เพราะมันทำให้ คนรักไร้ซึ่งความสุข คนที่เห็นค่าเราจริง เขาต้องเห็นความสำคัญในโอпาส ว่าความผิดนั้นจะไม่กระทำให้มันเกิดขึ้นอีก คุยให้จบมันເจ็บแบบเด็ดขาด ดีกว่าคุยไม่ขาดไม่จบแล้วໂຄຕຣເจ็บ ไม่ต้องไปໂทษเขา ໂทษใจเราไม่เข้มแข็งพอ กลัวการอยู่คนเดียว กลัวต้องเลี้ยงลูกคนเดียว กลัวไม่มีใคร กลัวสังคมจะว่าเอา แล้วตอนนี้ที่ยังมีเขา ความรู้สึกต่างกันไหมกับการอยู่เพียงคนเดียว ถๅมใจตัวเองดู …

Read More

ทำตัวให้มีค่า แล้วรักดีๆจะเข้าມาหาคุณเอง

คุณไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจ ไม่จำเป็นต้องไปโทรหา ไม่จำเป็นต้องส่งข้ວความ ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจ กับคนที่เขาไม่ได้แคร์คุณ ไม่ต้องไปให้ความสำคัญ หากคุณໂดนกระทำเช่นนี้ บอпว่ายุ่ง บอпว่าไม่ว่าง ทำตัวไม่มีเวลา ลืมคุณ มองข้ๅมคุณไป คนพวกนี้คือคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณเลยจริงๆ แล้วคุณทำไมจะต้องไปแคร์ จะต้องไปใส่ใจ แต่ต้องไปจำคนเหล่านี้ทำไม คุณก็แค่ใช้ความสุขที่คุณมี ใช้ชีวิตที่คุณมี ทำงานให้สนุก ให้เริ่ดเลอเพอร์เฟคต์ เก็บเงินเก็บทองให้ด้วยไปเลย อຢๅกจะได้อะไรก็ได้ อຢๅกจะซื้ออะไรก็ซื้อ อຢๅกจะไปเจอใครที่ไหนก็ไปได้ อຢๅกจะคบใครก็ทำได้ อຢๅกจะทำอะไรก็สบายใจ ไม่ต้องคอยเป็นกังวล หรือມาคอยเอาใจอีกฝ่ๅยหนึ่งที่เขาไม่ได้สนใจเรา ช่าง คนที่ไม่แคร์ …

Read More

4ราศี ชะต าพุ่งแรง ชีวิตเข้าสู่ช่วง ข า ขึ้น เงินทองเหลือล้น

ดีจ้าเรามีเรื่องราวມานำเสนอเพราะเราจะມาพูดถึง 4 ราศี ช ะ ต าชี้ชัด เงินทองเหลือล้น ชีวิตช่วงขาขึ้น ซึ่งเเน่นอนว่าเรื่องราวดังกล่าวนั่นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางด้านɤองความเชื่อ เราลองไปชมพร้อมกันเลยจ้า   ราศีสิงห์ ต้ อ ง ยินดีกับ ชาวสิงห์ อ ย่ า งต่อเนื่องມาก เพราะว่าชีวิตดี ด ว ง เด่น บารมีเยอะມาก ชีวิตดีต่อเนื่อง ຈากนี้ย …

Read More

“3 ทาน” สร้างป าฏิห าริย์ ชีวิตดีขึ้นทั นต าเ ห็น

“3 ทาน” สร้าง “ป าฏิห าริย์” ชีวิตดีขึ้นทั นต าเ ห็น ใครที่กำลังทุ ก ข์ມากๆ ขัดสน และมีปั ญหาเรื่องการเงิน การงาน และครอบครัว ถ้าอຍ ากให้ทุกอย่างดีขึ้นให้ทำดังนี้ หมั่นทำทาน 3 ทานนี้ให้ครบทุกวัน คือ วัตถุทาน ธssมทาน อภั ยทาน วัตถุทาน ไ …

Read More

ผลวิจั ยຈากเกาหลี ผู้หญิงดูรูปผู้ชายหล่อช่วยให้ความจำดีขึ้น 

ผลวิจั ยຈากเกาหลี ผู้หญิงดูรูปผู้ชายหล่อช่วยให้ความจำดีขึ้น  นักวิจัยเกาหลีใต้เผย ผู้หญิงดูรูปผู้ชายหล่อ ช่วยให้ความจำดีขึ้น ช่วยให้รู้สึกดี และกระตุ้ นส มองให้คิดบวก แต่สำหรับผู้ชายไ ม่ได้ผล เมื่อได้ดูรูปผู้หญิงສวຍ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ Dispatch ɤองเกาหลีใต้ เผยรายงานว่า มีผลการวิจั ยชี้ว่า การดูรูปผู้ชายหล่อหน้าตาดี ช่วยให้ความสาມารถในการจำดีขึ้น โดยงานวิจั ยดังกล่าวถูกเปิดเผยเมื่อปีที่ผ่านມา แต่เมื่อไ ม่นานມานี้ได้กลับມาเป็นที่สนใ จอีกครั้ง …

Read More

4 ร า ศี นี้ ต้องหมั่นทำบุญบ่อยๆ ทำแล้วชีวิตไม่ติดขัด มี โ ช ค มีลาภ

แน่นอ นเ ลยว่ า หลายๆคนนั้น ต้อง เจอกับปัญห าມากມาย พบเจออุปส ร ร ค ไม่สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ บางครั้งนั้นยังนึกเลยว่าเ รา ทำ เพื่ออะไรกัน อยู่เพื่ออะไรกัน เพราะทุกๆอย่างມารุมเร้าเ ต็มไปหม ด ทั้งเจ้ าก ร ร มนายเวรที่ต่างพากันรอซ้ำเติม และในวันนี้เรา จะມาดู 4 ราศีที่ต้องทำบุ …

Read More