เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว บทสว ดกร วดน้ำให้เ ทว ด า ประจำวันต น

เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว บทสว ดกร วดน้ำให้เ ทว ด า ประจำวันต น  ซึ่งในวันนี้เราได้นำบทสวดสำหรับการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาประจำตนเอง เชื่อว่าหลายคนจะยังคงไม่เคยได้ทำ ให้ทุกท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด จากนั้นนำจรดระหว่างคิ้วจากนั้นให้ตั้งใจ ตั้งสมาธิ กล่าวคำอ ธิษฐ านจิ ตดังด้านล่างนี้ คำกล่าว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) … Read More

มีเงิ นเท่าไรก็ใช้ห ม ด ค นโบรา ณว่าไ ว้ให้ทำตาม 4 อย่า งนี้ จะดีขึ้นมาก

มีเงิ นเท่าไรก็ใช้ห ม ด ค นโบรา ณว่าไ ว้ให้ทำตาม 4 อย่า งนี้ จะดีขึ้นมาก หากใครที่กำลังเป็นปัญหาเหล่านี้อยู่ คนโบราณว่ากันไว้ว่ากำลังมีก ร ร ม จึงส่งผลมาจนถึงในทุกวันนี้ และได้มีวิธีแก้ก ร ร มที่จะเป็นตัวช่วยลดปัญหาของคุณให้เบาลงได้ จะช่วยให้การเงินของคุณนั้นจากที่ติดขัดจะดีขึ้น ให้ทำตาม 4 อ ย่า ง นี้ทำแล้วจะดีขึ้นมาก 1 … Read More

อ า ยุมากขึ้นแล้ว อ ย่ า แ ค ร์ คนอื่นมากเกินไป

อ า ยุมากขึ้นแล้ว อ ย่ า แ ค ร์ คนอื่นมากเกินไป หันมาดูแลตัวเอง หาความสุขดีกว่า คุณป้าท่านหนึ่งในพั นทิ ปบอกกับเราว่า อายุขนาดประมาณหนูนี่แหละ อยู่ในวัยแข็งแรงกำลังทำงานหลายๆอย่ างได้เต็มที่เลย คำพูดประโยคนี้ของท่านทำให้เราฉุกคิด และมองไปรอบ ๆ ถึงผู้หญิงรอบตัวในวัยอายุขนาดประมาณนี้เลยทำให้อย ากเขียนกระทู้นี้ เพื่อแ ชร์ ความท้าทายที่เราคิดว่าผู้หญิงในวัยอายุประมาณ 35 ถึง 53 ปีต้องเจอและเมื่อเราได้เห็น … Read More