เป็นหวั ดหรือมีไ ข้ห้ ามทาน เพราะอาจทำให้อาการแ ย่ลงกว่าเดิม

อาหารที่ควรหลี กเลี่ ยง หากมีอาการป่ วย

ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใ จเป็นพิเศษ เมื่อมีอาการป่ วยก็จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อรักษาตามอาการ แต่เรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งที่ละเลยไ ม่ได้เช่นกัน

นอกจากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้ว รู้หรือไ ม่ว่า มีอาหารบางชนิดที่ไ ม่ควรกินขณะมีอาการป่ว ยด้วย เพราะอาจทำให้อาการแ ย่ลงกว่าเดิมได้

เมื่อเป็นหวั ดหรือมีไ ข้ สิ่งที่ไ ม่ควรทาน ได้แ ก่

ผักโขม

ในผักโขมมีสา รที่ชื่อว่า ฮีสตามีน (Histamine) ซึ่งเป็นสา รที่เป็นตัวหลั่ งส ารภูมิแ พ้ออกมาทางร่างกาย “มั นจะไปกระตุ้ นเซ ลล์ ที่เรียกว่าแมสต์เซล ล์ และปล่อยส ารฮีสตามีนออกมาและทำให้เกิดการอักเ สบ” Renee Wellenstein แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกล่าว “สา รฮีสตามีนมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาการห วัดและไ ข้จึงอาจเป็นสาเ หตุทำให้อาการหนักกว่าเดิมได้”

ถั่ว

ถั่วอันที่จริงแล้วเป็นแหล่งรวบรวมซิงก์และวิตามินอี แต่อีกมุมหนึ่งถั่วก็มีไขมั นมาก การกินถั่วขณะที่ป่ วยทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้น อาจเป็นสาเห ตุให้เกิดอาการปว ดท้อง

บรอกโคลี

บรอกโคลีมีประโยชน์มากมาย มีภูมิคุ้มกัน เช่น วิตามินเอและซี แต่ก็เป็นผักที่มีไ ฟเบอร์สูง อาจทำให้ย่อ ยยากขณะที่คุณกำลังป่ว ย Mahmoud Ghannoum ผู้เชี่ยวชาญด้านลำไ ส้ กล่าว เพื่อหลีกเลี่ ยงการทำให้ลำไ ส้ทำงานหนักควรเลือกกินอาหารไ ฟเบอร์ต่ำไปก่อน

เมื่อปว ดศีรษะ สิ่งที่ไ ม่ควรทาน ได้แ ก่

ชีสที่บ่มมานาน (Aged Cheese)

อาหารที่ยิ่งบ่มนานยิ่งมีสา รฮีสตามีนสูง ซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือ ดขยายตัว ก่อให้เกิดอาการปว ดหัวมากขึ้นกว่าเดิม

อาหารหมักดอง

เพราะในอาหารหมักดองจะมีสา รไทรามีน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้ นที่ทำให้เกิดอาการป วดศีรษะได้ การกินอาหารประเภทนี้ขณะปว ดหัวจะทำให้หลอดเลือ ดขยายตัวและหดตัว จึงเป็นสาเห ตุให้มีอาการมากขึ้น

เมื่อไ อหรือเจ็ บคอ สิ่งที่ไ ม่ควรทาน ได้แ ก่

ผักดิ บ

ผักดิ บมันจะมีส่วนหย าบหรือขรุขระ ซึ่งทำให้เกิดการระคา ยเคื องขณะกลืนได้ แม้ว่าอันที่จริงแล้วผักดิ บถือเป็นของคบเคี้ยวที่มีประโยชน์ แต่พักการกินไว้ก่อนหากกำลังไ อหรือเ จ็บคอ

ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว

แม้ว่าผลไม้เหล่านี้จะมีวิตามินสูง แต่ในอีกมุมหนึ่งความเป็นกร ดของมั นก็อาจทำให้ระคายคอมากขึ้นได้ ดังนั้นคุณควรจะหาวิตามินซีจากแห่งอื่นไปก่อนในช่วงที่มีอาการ

เมื่อปว ดท้อง คลื่ นไ ส้ หรือท้องเ สีย สิ่งที่ไ ม่ควรทาน ได้แ ก่

ผลิตภัณฑ์จากน ม

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน มมีส่วนผสมของแลคโตส บางคนก็มีอาการแ พ้แลคโตส เพราะแลคโตสทำให้กระเพ าะย่ อยยาก จึงอาจทำให้มีอาการป วดท้อง หรือท้องเสี ยมากขึ้นได้

รำข้าว

รำข้าวมีใยอาหารที่ไ ม่ละลายน้ำสูง ดังนั้นเมื่อทานเข้าไปมั นจะพุ่ งตรงไปที่ลำไ ส้ เช่นเดียวกับพวกกราโนลา ข้าวกล้อง และพาสต้าข้าวสาลี

ถั่ว

น้ำตาลที่อยู่ในถั่ว (อัลฟากาแลกโตซิเดส) ทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพ าะอาหาร อาจทำให้ท้องเสี ยหรือมีแก๊ ซในท้องได้ เพราะว่าร่างกายอาจจะสร้างเอนไซม์ที่ไ ม่พอสำหรับการย่อ ยน้ำตาลเหล่านี้

ที่มา sanook