7 สิทธิพิเศ ษบัตรคนจน ครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2563

อัพเดทสิทธิสวัสดิการของภาครัฐ สำหรับผู้ที่ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ในครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2563 ว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ท่านใดจะได้รับสิทธิช่วยเหลืออะไรบ้าง และเงินจะโอนเข้าวันที่เท่าไร?

ทั้งนี้สำหรับสิทธิของผู้ถือบัตรคนจนในเดือนมิถุนายน 2563 จะได้ทั้งหมด 7 สิทธิ โดยเพจเฟซบุ๊ค “สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์” ระบุไว้ว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ได้ตามปกติ ยังไ ม่หมดอายุ และยังคงใช้ได้ 7 สิทธิพิเศ ษ

เฉพาะครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2563 (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563) จะมีทั้งหมด 4 สิทธิ์ ดังนี้

เงินเข้าบัตรวันที่ 15 มิถุนายน 2563

เงินคินภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยสามารถไปกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้

เงินเข้าบัตรวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไ ม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยสามารถนำบัตรกดออกมาเป็นเงินสดได้เลย

ส่วนลดค่าไ ฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไ ฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไ ฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไ ม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สามารถไปกดเงินสดออกมาใช้ได้เลย

เงินพิเศ ษเข้าบัตรวันที่ 15 ของทุกเดือน

เงินพิเศ ษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกร รมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันย ายน 2563 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้

ทั้งนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์

เพียงกรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากผู้มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ศูนย์ลู กค้าสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 0 – 2 1 0 9 – 2 3 4 5 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ