10 สิ่งในบ้าน ที่อาจจะเป็นต้นเห ตุทำให้คุณเป็นห นี้ตลอดชีวิต

10 สิ่ งในบ้าน ที่อาจจะเป็นต้นเห ตุทำให้คุณ “เป็นห นี้” ไปตลอดชีวิต

ใครที่อยากปลดห นี้ อยากหมดภาระห นี้สิน อยากเสริมดวงการเงินให้ดีขึ้น วันนี้ โดย อ.เจน เปิดลิขิต ธูปพยากรณ์ จะมาบอกศาสตร์ฮวงจุ้ยในการ จัดบ้านเพื่อเสริมดวงด้านการเงินให้คุณหมดห นี้หมดสิน และแต่ละข้อที่ อ.เจน จะมาแนะนำบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราหลายคนคาดไ ม่ถึงเลยทีเดียว

1 ห้า มแขวนนาฬิกาออกนอกบ้าน

ส่วนของห้องรับแขกที่หันหน้าออกนอกบ้านแล้วมองเข้าไปเจอนาฬิกาทันที เฉพาะบ้านที่หันหน้าไปทางทิศเหนือสามารถแขวนได้ สำหรับร้านค้า อ ย่าให้จุดที่ลู กค้าเห็นนาฬิกาเป็นจุดที่พุ่งตรงออกไปนอกร้านเด็ ด ข าด เพราะจะทำให้เงินไหลออกไป ทำให้ปัญหาห นี้สิ นติดขัด จะทำให้คนอื่นรู้จุดอ่อนของเรา ทำให้เราผิ ดพ ลาดเรื่องการเงินได้ง่าย

2 ห้ ามปลูกต้นไม้ที่มีหนามบริเวณหลังบ้าน

ตามฮวงจุ้ยส่วนที่อยู่หลังบ้านหมายถึงเงินเก็บ หมายถึงเงินสนับสนุน ดังนั้นหลังห้ ามปลูกต้นบอระเพ็ด หรือต้นไม้ที่มีหนาม เพราะจะทิ่มแทงเงินทอง เงินเก็บเงินที่คุณนั้นจะไว้ใช้ยามแ ก่ ทำให้คุณนั้นเป็นห นี้ได้ และเป็นห นี้ที่ไ ม่หลุดพ้นด้วย

3 ห้า มมีภาชนะที่ใส่น้ำแต กหั กเก็บไว้ในบ้าน

เช่น ถังน้ำ กะละมัง เมื่อใช้แล้วควรคว่ำไว้ ไ ม่ควรให้แตกและมีรอยรั่ว หากมีให้ทิ้งไป เพราะภาชนะเหล่านี้ตามหลักฮวงจุ้ยหมายถึงโถแห่งสมบัติ ดังนั้น เมื่อภาชนะเหล่านี้แต กก็เหมือนกระเป๋าสตางค์รั่ว คุณก็จะเป็นห นี้หรือเงินก็จะไหลออกไป ทำให้คุณนั้นบริหารทางการเงินได้ไ ม่ดี

4 ห้า มนำขยะ หรือของแต กหั กไปไว้ใต้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในรั้วบ้าน

เพราะถือว่าต้นไม้ใหญ่เป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเจ้าที่เจ้าทาง ถ้าเราไปทำให้พลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสื่ อมมันจะเหมือนกับว่าเราจะไ ม่มีโชค เราจะไ ม่สามารถที่จะเก็บเงินอยู่ดังนั้น นะคะไปเคลียร์ขยะให้เรียบร้อย

5 ห้ ามวางของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิน 3 วัน

ท่านใดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง หรือไหว้พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้าน ห้ ามวางของไหว้ไว้เกิน 3 วันเด็ ดขา ด รวมน้ำด้วย หากไหว้ด้วยของสด เช่น อาหาร ดอกไม้ หมากพลู ผลไม้ แล้วไ ม่สะดวกเก็บเนื่องจากไ ม่อยู่บ้าน ให้ จุดธูป รอธูปหมด ยกลาได้เลย หากทิ้งไว้จนเกิน 3 วันคือว่าเป็นการล บห ลู่ และจะทำให้คนรอบข้างไ ม่อุปถัมภ์เวลาที่คุณเป็นห นี้ จะไ ม่สามารถหลุดพ้นสภาพห นี้ได้

6 ห้า มให้เตียงนอน โซฟาที่นอนบ่อยๆ ชำรุดเด็ ดขา ด (ส่วนของโครงสร้างเช่นโครง)

แนะนำให้เปลี่ยนส่วนนี้หมายถึงรากฐานของความมั่นคงในชีวิต เพราะจะทำให้คุณไ ม่มีเงินเก็บไม่มีรากฐานทางการเงินที่ดี

7 ห้า มถอดชักโครกห้องน้ำทิ้ง โดยไ ม่ปิดท่อน้ำทิ้งเด็ดขาด

ตัวอย่างเช่น หากคุณไปซื้อบ้านแล้วห้องน้ำเยอะเกินความจำเป็นจึงนำชักโครกออกแล้วเปลี่ยนเป็นห้องอื่น ห้า มถอดชักโครกห้องน้ำนั้นเด็ ดข าด หากต้องการเปลี่ยนห้องน้ำนั้นจริงๆ ให้ทำการปิดรูชักโครกแล้วทำให้ห้องนั้นสว่างกว่าห้องอื่น เพื่อปิดพลังของห้องน้ำทิ้งมิฉะนั้นเงินที่ได้เข้ามาจะถูกโก ง และจะเป็นห นี้ทับถมขึ้นเรื่อยๆ ตามหลักฮวงจุ้ยเป็นห้องแห่งการจัดสมดุลย์ ในเรื่องของการเงินการทอง และการดำเนินชีวิต

8 ห้า มให้บันไดหรือทางเดินภายในบ้านชำรุดเสี ยห าย

หากมีต้องซ่อมแซมได้ดี เพราะบันไดและทางเดินถือว่าเป็นทางที่เงินจะเข้ามาหาเรา หากบันไดหรือทางเดินชำรุดนั่นหมายถึงความไ ม่มั่นคงด้านการเงิน ทำเท่าไหร่ก็จะยังรู้สึกเหมือนล้ มละลา ย ทำเท่าไหร่ก็หมดไปกับผู้อื่น

9 ห้า มวางตู้เซฟ หรือที่เก็บเงินอยู่ตรงหัวเตียงเด็ ดขา ด

เพราะส่งผลให้เราโดนกดทับ กดดันด้วยภาระทางการเงิน แนะนำให้ไว้ทางปลายเตียงหรือมุมอื่นๆ

10 ห้ า มใช้ถังขยะไ ม่มีฝาปิด

เพราะมีความหมายคือเงินหมุนเวียน ถ้าเปิดอยู่ตลอดจะทำให้เงินหมุนเวียนของคุณอยู่สะเปะสะปะ ส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง ไ ม่หลุดพ้นความเป็นห นี้

ที่มา อ.เจน เปิดลิขิต ธูปพยากรณ์