เทคนิค ง่ายๆใน การขับรถขึ้น – ลงเขา ใครก็ ทำได้

เทคนิค ง่ายๆใน การขับรถขึ้น – ลงเขา ใครก็ ทำได้

สำหรับคนขับรถมือใหม่ หรือผู้ที่ขับรถมานานแล้วแต่ยังไม่คุ้นชินกับการขับรถขึ้นลงเขา เรียกได้ว่าเป็นเ รื่ อ งที่ค่อนข้างจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้องใช้ความสามารถในการขับรถที่ค่อนข้างสูง

หลักการขับรถขึ้นเขา

1 ให้เราดูที่ความชันว่ามีมากหรือมีน้อย ไหน ให้ใช้เกียร์ D2 D1 ขึ้นอยู่กับความชัน และเมื่อรถของเราอยู่ในเส้นทางราบให้เราเปลี่ยนเกียร์ไปใช้เกียร์ D

2 เหยียบคันเร่งตามจังหวะของความชันบนเส้นทาง ให้พย าย ามให้รอบเครื่องนั้นอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 3,500 และให้เราควบคุ มไม่ให้เกิน 4,500

3 สำหรับความเร็ วที่เหมาะสมในการขับรถขึ้นเขานั้นจะอยู่ที่ 50 ถึง 80 กิโลเมตรต่อ ชม. ไม่ควรที่จะใช้ความเร็ วที่มากกว่านี้ เพื่อความป ล อ ด ภั ยของตัวคุณและผู้ขับขี่บนท้องถนน

4 เราควรเว้นระยะห่ างระหว่างรถคันเรากับรถคันข้างหน้า เว้นไว้ที่ 30 ถึง 50 เมตร เผื่อเอาไว้ในกรณีที่เกิດเหตุฉุกเฉิน เช่น การเบรกกะทันหัน หรือรถหยุด กลางทาง

5 เมื่อถึงในเส้นทางโค้งรูปตัว S เป็นระยะทางอย่างต่อเนื่อง เราต้องมองเส้นทางแบบระยะไกล เพื่อที่จะมั่นใจว่าไม่มีรถข้างหน้าส่วนมาแน่นอน

จากนั้นให้เราถอนคันเร่งแล้ว ตั ดโค้งตามแนวทางการขับขี่ให้เป็นเส้นตรงมากที่สุด

6 หากเจอทางโค้งแคบ และมีสันเขาที่บังสายตาของเรา ให้เราเข้าโค้งแบบธรรมดาและให้บีบแตรเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้รถคันอื่นได้ทราบว่ามีรถที่กำลังสวนทางมา

หลักการขับรถลงเขา

1 ในเวลาที่เรามีเส้นทางลงเขา อย่าใส่เกียร์ว่างที่ตัว N เป็นเด็ดข า ด เพราะรถของเราจะไหลลงด้วยความเร็ วสูง ควรใช้เกียร์ D

และให้ควบคุ มความเร็ วของตัวรถให้มีความสัมพันธ์กับเกียร์เอาไว้ตลอด

2 การเบรคเวลาลงเขานั้น ให้เราแตะเบรคเบาเป็นช่วง เพื่อที่จะให้ความเร็ วของรถนั้นค่อยชะลอความเร็ วลงไป

ไม่ควรเหยียบเบรคค้างเอาไว้เป็นระยะนาน เพราะจะทำให้ผ้าเบรคของเราเกิດความใ ห ม้ได้

3 หากไม่จำเป็น ไม่ควรเหยียบคันเร่ง ให้เราปล่อยรถไหลลงมาเอง การใช้เกียร์ D/D1-2 จะเป็นวิธีที่ป ล อ ด ภัยที่สุด

4 เมื่อเราเจอเส้นทางในช่วงโค้งหักศอกแล้วราดลง ให้เราแตะเบรก และให้ผ่อนความเร็ วลงมาที่ระยะ 40 ถึง 50 กิโลเมตรต่อ ชม.

5 ไม่ควรที่จะแซงรถในช่วงทางลาดชัน โดยเฉพาะรถบรรทุกของหนัก เพราะรถพวกนี้จะมีอัตราความเร็ วที่สูงกว่ารถป กติทั่วไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : tumjaipost