ระดั บความเจ้ าชู้ ของผู้ห ญิง ตามวันเกิດทั้ง 7 วัน

ระดั บความเจ้ าชู้ ของผู้ห ญิง ตามวันเกิດทั้ง 7 วัน

ผู้หญิงที่เกิດวันอาทิตย์

คนที่เกิດวันอาทิตย์เป็นคน้รั กสนุกวันนี้ เป็นวันที่มีจุดเด่นแห่งความเจ้าชู้เป็นอย่ างมาก

แต่ค่อนข้างที่จะ้รั กเด็กด้วยซ้ำไปคนที่เกิດวันอาทิตย์ มักชอบผู้ชายที่มีเสน่ห์ดูน่าเข้าหาเมื่อไหร่

ที่เธอเจอคนที่เธอชอบแล้วเราก็เธอจะต้องได้ผู้ชายคนนั้นมาเธอจะไม่ยอมอย่ างง่ายดาย

ผู้หญิงที่เกิດวันจันทร์

เป็นผู้หญิงที่เจ้าชู้ไม่สู้หญิงที่เกิດวันอาทิตย์เป็นคนเจ้าชู้เงียบชอบโปรยเสน่ห์ มาในลุคของผู้หญิงเก่ง

มีอัธย าศัยดีเมื่อไหร่ที่คนวันจันทร์มีแฟนแล้วเขาจะเป็นคนที่จริงจังจริงใจชอบน้อยใจและค่อนข้างเงียบ

ผู้หญิงที่เกิດวันอังคาร

เป็นเป้าหมายของคนตรงข้ามเป็นอย่ างมา กหญิ งที่เกิດวันอังคารจะมีความเจ้าชู้

ภายนอกเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ชอบใครจะรู้สึกออกหน้าออกตาเป็นพิเศษแต่จริงแล้วเธอ เล่น

แต่เมื่อไหร่แล้วได้เจอคนที่ชอบจริงเธอจะดูเงียบขรึมแต่ถ้าได้เป็นแฟนแล้ว

ก็เธอจะ เป็นทำทุกอย่ างให้ผู้ชายเป็นคนน่าอิ จ ฉ าไปเลยทีเดียว

ผู้หญิงที่เกิດวันพุธ

จะมีความ้รั กที่ลึกล้ำ ดั งนั้uจึงเป็นคนที่เจ้าชู้ น้อยแต่ในทางตรงข้ามกัน

ก็เป็นคนที่ช่างเลือกมาก เพราะมีความถี่ถ้วน ถ้าจะเอาใครเป็นแฟนแล้ว

เราก็ต้องมีความมั่นใจมาก เสน่ห์ของผู้หญิง ที่เกิດวันพุธ ทุกคำพูด

และน้ำเสียงจะได้คุยกับคนที่เกิດ วันนี้แล้วก็จะตกหลุม้รั กเธอได้

ผู้หญิงที่เกิດวันพฤหัสบดี

หากชายใดได้สาวสวย ที่เกิດวันพฤหัสบดีเ ป็นแฟนถือว่าน่าภาคภูมิใจมากเพราะว่า

เธออาจจะดูเข้ากับคนง่ายแต่เธอค่อนข้างใจแข็งมากเลยทีเดียว แล้วเธอยังเป็นคนไม่เจ้าชู้เลย

มีนิ สั ย้รั กใคร้รั กจริงเ ก ลี ຍ ด ใคร เ ก ลี ຍ ด มากชอบผู้ชายจริงจัง เข้มขรึมไม่ชอบผู้ชายเล่น ไปวัน

ผู้หญิงที่เกิດวันศุกร์

เป็นผู้หญิงที่สวย และน่า้รั ก ความสวยงามอยู่เสมอ เธอชอบชายหนุ่ม ที่ดูแลตัวเองผู้หญิง

ที่มีความเจ้าชู้นิดหน่อยพองาม แต่ถ้าเมื่อไหร่ ที่ตัวเองมีแฟนแล้ว เธอจะดูแลแฟน เธอเป็นอย่ างดี

ผู้หญิงที่เกิດวันเสาร์

ลักษณะนิ สั ยจุดเด่นเลย เธอเป็น คนที่รั กเดียวใจเดียว ถ้าต้องเลิกลากันไม่ใช่เธอเป็นฝ่ายเจ้าชู้

อย่ างแน่นอน เป็นคนมีลักษณะนิ สั ย ไม่ชอบอวดชอบคนที่ใช้เงิน เป็นและมีความน่าเชื่อ ถือเป็นผู้ใหญ่