10 เคล็ดลับใช้ชี วิตล าข า ด ความจ น

10 เคล็ดลับใช้ชี วิตล าข า ด ความจ น

1.ขยันขันแข็ง

และพย าย ามหารายได้เพื่อกระจายความ เ สี่ ย ง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งพนักงานออฟิศที่ทำงานประจำ

ซึ่งมีความ เ สี่ ย ง จากการถูกปลดจากงานอย่ างไม่ทันได้ตั้งตัว เราจึงต้องมองหารายได้เสริมเพื่อรองรับความ เ สี่ ย ง ทางการเงิ นด้วย

2.เก็บวันนี้ มีวันหน้า ออมก่อน ຣวຢก่อน

วิธีนี้ใช้ได้เสมอไม่ว่าจะยุคสมัยไหน และไม่ว่าจะคนปกติ หรือมหาเศ ร ษฐี

เพราะการออมเป็นรากฐานที่สำคัญของอนาคต แนำง่าย คือแบ่งเงิ นออมก่อนที่จะใช้ รับรองไม่จน

3.พอเพียง พอกินพอใช้

อย่ าหน้าใหญ่ ใช้เกินตัว จริงอยู่ว่าหาเงิ นได้มากก็ใช้ได้มาก

แต่ต้องอย่ าลืมว่าความพอดี หรือพอเพี ย งจะทำให้เราไม่ทุก ข์ย ากในย ามที่เกิດปัญหา

ยิ่งถ้าหาน้อย ใช้มากแล้วด้วยชีวิตนี้ลำบากแน่

4.ออมไว้ ก่อนใช้ลงทุน

ทุกวันนี้หลายคนคงทราบดีว่า ดอกเบี้ยเงิ นฝากบ้านเราเรียดต่ำติดดิน

แต่ไม่ได้หมายความว่าการฝากเงิ นธน าค ารไม่ดีแต่เมื่อเก็บเงิ นไปสักระยะให้เปลี่ยนเป็นการลงทุนบ้าง

เพื่อกระจายความ เ สี่ ย ง และผลตอบแทน

5.รับ ใช้ จ่าย รู้

วิธีนี้มีประโยชนื์อย่ างมาก สำหรับใครที่ชอบมีคำถามว่า เงิ นเราหายไปไหน? หรือ เราใช้อะไรไปบ้าง

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย คือคำตอบ เพราะทำให้เรารู้การเคลื่อนไหวของเงิ น และป้องกันเงิ นรั่วไหลอีกด้วย

6.ไม่มีปัญญา มีหรือจะป้องทรัพย์ได้

ความมั่ งคั่ง ความ ร่ำຣวຢเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน แต่อุปกรณ์ในการก่อนเหตุที่สำคัญที่สุดในการรั กษ าความ

มั่งคั่ง หรือความเป็นอยู่ที่ดีคือ ปัญญา ดั งนั้uจึงต้องหมั่นหาความรู้ และติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด

7.ความไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ

ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบ บ นอกระบ บ บัตรเค รดิ ตและอื่น เลี่ย งได้ก็ควรเลี่ย ง

แต่หากมีโครงการที่ต้องใช้เงิ นก้อนใหญ่ เช่น ซื้อบ้าน หรือซื้อรถ เราควรวางแผนการอ อมเงิ นล่วงหน้า และใช้เงิ นออมเป็นหลัก

8.ใช้ชีวิตวันนี้ แต่อย่ าลืมอนาคต

วันนี้ที่เรายังสามารถสร้างรายได้ เราควรเตรียมวางแผนการเงิ นไว้สำหรับอนาคต

เช่น การวางแผนเก ษีย ณ การศึกษ าให้ลูก เตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน ด้วยการซื้อกรมธรรม์ประกันทรัพย์สิน ป ระกัน ชี วิ ต

9.คบคนเช่นไร เป็นคนเช่นนั้น

การใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อนเจ้าสำราญ วัน ชวนกันแต่ไปเที่ยวสังสรรค์

สุดท้ายเราก็หลงติดไปด้วย แต่หากคบเพื่อนกลุ่มนักลงทุน วัน

ก็ชวนกันคุยแต่เ รื่ อ งการออม การลงทุน เราก็จะติดวิธีคิดใหม่ด้านการเงิ นไปด้วย

10.ร่ า งกายสำคัญที่สุด

อย่ าวิ่งหาเงิ นจนลืมตั วเอง เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย ที่มีเงิ นมากมาย

แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ความสุขจากมัน รั กษ าตัวตอนแก่จนหมด เพsาะฉะนั้uหันหลังให้เงิ นบ้าง

แล้วหัวมาดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจกัน