มีเงิ นเท่าไรก็ใช้ห ม ด ค นโบรา ณว่าไ ว้ให้ทำตาม 4 อย่า งนี้ จะดีขึ้นมาก

มีเงิ นเท่าไรก็ใช้ห ม ด ค นโบรา ณว่าไ ว้ให้ทำตาม 4 อย่า งนี้ จะดีขึ้นมาก

หากใครที่กำลังเป็นปัญหาเหล่านี้อยู่ คนโบราณว่ากันไว้ว่ากำลังมีก ร ร ม จึงส่งผลมาจนถึงในทุกวันนี้ และได้มีวิธีแก้ก ร ร มที่จะเป็นตัวช่วยลดปัญหาของคุณให้เบาลงได้

จะช่วยให้การเงินของคุณนั้นจากที่ติดขัดจะดีขึ้น ให้ทำตาม 4 อ ย่า ง นี้ทำแล้วจะดีขึ้นมาก

1 คนโบราณว่ากันไว้ว่าให้คุณใส่บาตรพระด้วยข้าวส า รให้เลือกชนิดที่ดีที่สุดที่ตัวคุณจะสามารถทำได้ นำมาห่อด้วยถุงพลาสติก 

จะทำให้มีกินมีใช้ไม่มีอด ได้ดิบได้ดีเกี่ยวกับในเ รื่ อ งของการทำมาหากิน การทำมาค้าขาย เก็บเงินให้อยู่กับตัวเงินไม่รั่วไหลออกไปได้

2 หากคุณรู้สึกว่าการเงินของคุณนั้นไม่คล่องตัว มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด มีเท่าไหร่ก็ออกจนหมด เขาว่ากันว่าในชาติที่แล้วคุณได้ติดเงินคนอื่นเขามาเยอะ

ยืมแล้วไม่คืนจะต้องให้แก้ด้วยการถวายข้าวส า รที่มีน้ำหนักกว่าตัวเรา และบวกเข้าไป 1 กิโลกรัม เพื่อที่จะเป็นการเสริมโชคชะตาให้หลุดพ้นจากก ร ร มเก่าได้ 

3 ให้คุณทำบุญที่หนุนขึ้นสูง จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากผลก ร ร มที่มีมาตั้งแต่ในสมัยอดีต

เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป รองเท้า เสื่อสาด อาสนสงฆ์ เครื่องลาดปู ถนน สะพาน ทำแล้วจะเป็นผลที่ดีมากสำหรับตัวคุณ

4 ทำซุ้มประตูวัด หรือจะทำเป็นป้ายบอกทางไปวัดให้กับผู้อื่นได้รับรู้กันอย่างทั่วถึง

เหมือนเป็นการบอกบุญให้กับผู้อื่นด้วย ตัวเราได้บุญคนอื่นได้บุญ ก็จะเป็นผลที่ดีสำหรับตัวเรา