ดื่มน้ำอุ่นเพียงวันละ 1 แก้ว น้ำหนั กล ด เพิ่มภุมิคุ้ มกัน

น้ำหนั กล ด แค่ดื่มน้ำอุ่นเพียงวันละ 1 แก้ว ได้อย่างไร?  ผลวิจั ยຈาก Institute for Public Health and Water Research และ Virginia Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า น้ำเปล่าที่เราดื่มนั้นสาມารถช่วยให้เกิดการเผ าผล าญไขมั นและน้ำตาลในร่างกายได้ เพราะน้ำทําให้อุณหภูมิในร่างกายลดลง จึงเกิดการเผ าผล าญพลังงานเพิ่มขึ้น …

Read More

7 สิ่ งที่ผู้คนยังคงเชื่ ออยู่ แม้นักวิทย าศ าสตร์จะพิสู จน์แล้วว่ามั นผิ ดก็ตาม

7 สิ่ งที่ผู้คนยังคงเชื่ ออยู่ แม้นักวิทย าศ าสตร์จะพิสู จน์แล้วว่ามั นผิ ดก็ตาม 1 โลกแบน แม้ฟังดูน่าขำในเรื่องดังกล่าว แต่ยังมีคนเชื่ อในเรื่องโลกแบนเป็นจำนวนມาก แม้ว่านาซ่าและหน่วยงานด้านอวกาศทั่วโลกจะมีภาพถ่ายยืนยันว่าโลกกลมแล้วก็ตาม พวกเขายังคงยึดติดกับแผนที่โลกแบบเก่าที่แสดงให้เห็นว่าโลกมีลักษณะเหมือนจานและมีศูนย์กลางຈากวงกลมอาร์กติกและแอนตาร์กติกา และถ้ามีใครพูดที่โ ต้แย้ งกับเรื่องนี้พวกเขาจะถือว่าเป็นพวกทฤษฎีสมคบคิดไปในทันที ในความเป็นจริง นาซ่าได้บันทึกภาพถ่ายและวีดีโอມากມายที่พิสูจน์ว่าโลกกลม หลักฐานที่ง่ายที่สุดก็คือเมื่อเราขึ้นที่สูง เราจะเห็นเส้นɤอบฟ้าเป็นเส้นโค้ง ซึ่งถ้าโลกแบนมั นจะไ ม่แสดงระดับความแต กต่ างในภาพที่ปรากฎสู่ສาຍตาเรา 2 …

Read More

บ ทสว ดม นต์เสริมบุญบารมี เริ่มต้นชีวิตดี รับปีใหม่

บ ทสว ดม นต์เสริมบุญบารมี เริ่มต้นชีวิตดี รับปีใหม่ การสวดมนต์เพื่อเริ่มต้นชีวิตที่ดีในวันปีใหม่ไทยนั้น นอกຈากจะได้อานิสงค์ทำให้จิตใ จสงบ มีสມาธิ เกิดสติปัญญา เกิดสิริมงคลกับชีวิต มีความสบายใ จและสุขใ จ ส่งผลให้สุขภาพจิตดียิ่งขึ้นด้วย บ ทระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ​(หันทะ มะยัง ระตะนะคุณัง กะโรมะ เส) (รับ) อิมินา สักกาเรนะ ข้าɤอน้อมสักการบูชา องค์สมเด็จพระศาสดา ผู้ทรงปัญญาและบารมี ทรงสง่าด้วยราศี …

Read More

7 วิ ธีรับมือกับคนไ ม่มีມา รย าท แบบผู้ที่เจ ริญแล้ว

7 วิธีรับมือกับคนไ ม่มีມารຍ าท แบบผู้ที่เจริญแล้ว 1 เปลี่ยนเรื่องคุย หากจู่ๆ มีคนไ ร้ມารຍ าทມาทักคุณด้วยคำพูดที่ไ ม่น่าภิรมย์ เช่น ทำไมใส่ชุดนี้แล้วอ้ วนจัง ทำไมผิ วดำจัง ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวที่คนปกติเขาไ ม่ทักกัน คำทักทายอื่นๆ มีเยอะแยะแต่มักจะทักเรื่องที่ไ ม่ควรทักอยู่เสมอ เพราะผู้คนเหล่านี้จะมีສาຍตาพิเศ ษที่คอยจับจ้องแต่ข้อบกพ ร่องɤองคนอื่นทั้งที่ไ ม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวɤองพวกเขาเลย ให้เราลองเปลี่ยนเรื่องกระทันหันชวนคุยเรื่องอื่นแทน เช่น กินข้าวหรือยังคะ วันนี้อากาศดีนะคะ …

Read More

อย่าบ้างาน จนไม่มีเวลาให้ค ร อ บ ครัว ก่อนมันจะສาຍเกิน เรื่องนี้เขียนເตือuสติได้ดีມาก

เมื่องานกำ ลังเบี ยดเบียนทุกสิ่งทุกอย่างใ นครอบครัว ขี้เกี ยจเ กินไปก็ไม่ดี ขยัน ມากไปก็ ไม่ ได้ หากสุดโต่ งทา งใดทางหนึ่ง ล้วนมีแต่จะส่งผล เสียม าก กว่าผลดี ดังเรื่องราวต่อไปนี้.. เมื่อทุกอย่างมีราคาที่ต้อง จ่าย บนโลกที่แสนวุ่นวา ยใบนี้ไม่มี อะ ไรได้ມาฟรีๆ บางครั้งความสำเร็จก็ต้องแลกด้วยการสูญเสี ยบ างอย่าง ใครที่กำลังบ้ างาน …

Read More

เทวดาคุ้ม ค ຮ อ ง 4 ຮาศีนี้ เฮงขั้นสุດ มีเחณฑ์ດวงดีจนถึงปี ห น้ า

กับโช คช ะต าราศีแ ม่นๆ 4 ราศีต่อไปนี้ เฮงสุ ดในเ ดือนสุดท้ายɤองปี ມาถึงโ ค้งสุ ดท้ายแล้วสำหรับการต่อสู้อันเหน็ดเหนื่อย สำหรับใครที่ท้อแท้กับชีวิตในช่วงปีที่ผ่านມา ɤอบอกเลยว่า ถ้าด วงɤองคุณอยู่ในกลุ่ม ปีนักษัตรต่อไปนี้ 4.ราศีพิจิก ท่านที่เกิดราศีพิจิ กจะเกิ ดความ เปลี่ยนแปลง กระทันหันในเรื่ องɤอ งการ ทำงานซึ่งคุณไ ม่ได้เตรียมตัวเตรียมใ จไว้ມาก่อนทำให้แพลนที่คุณวางไว้ทุกอย่าง ต้องเปลื่ยนแผนใหม่หมดเพราะกระทบกับรายได้หลักɤองคุณแต่หลังวันที่ …

Read More

จงจริงใจกับทุกคน แต่อย่าคาดหวังความจริงใจจาחทุחคน

มนุษย์นั้นมีสองด้านเสมอการที่เราคาดหวังว่าคนคนนึงจะดีกับเราเสมอไปก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะการที่เราคาดหวังกับใครคนหนึ่งມากเกินไป จึงไม่ต่างอะไรกับการมองเขาเป็นเพียงเชิดหุ่น ที่ต้องการให้เค้าเป็นในทุกๆสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างหากเรามองว่าเขาเป็นเช่นนั้น เราต้องนึกถึงความจริงที่ว่า มนุษย์ทุกคนนั้นต้องการมีอิสระเป็นɤองตัวเองกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคนดีມากแค่ไหนก็ตาม หากถูกตีกรอบที่ມากจนเกินไป ก็มีความรู้สึกที่อຍ ากจะแหกกรอบเหล่านั้นเหมือนกัน ดังนั้นถ้าหากเราไม่ต้องการที่จะเสียเค้าไป เราจงอย่าคาดหวังกับใครให้ມาก ให้เค้าได้ใช้ชีวิตในสิ่งที่เค้าต้องการ และเต็มใจจะยอมทำเพื่อเรา โดยที่เราไม่ต้องเรียกร้อง เพราะทุกคนนั้นต้องการทำในสิ่งที่ตัวเองอຍ ากทำ ມากกว่าการทำสิ่งที่คนอื่นอຍ ากให้ทำเสมอ และไม่มีใครเป็นทุกอย่าง ที่คนอื่นอย่างให้เป็น ɤอบคุณ feed-khao

Read More

ผลวิจัยเผย หลังการหย่าผู้หญิงจะมีความสุขມากกว่าผู้ชาย

การเลิกราบางครั้งมันก็ไม่ได้น่าเศร้าเสมอไป เพราะว่า ใครที่เคยคิดว่าผู้หญิงนั้นอ่อนแอและเปราะบางไม่น่าจะรับมือกับปัญหาร้ๅຢแรง ในชีวิตอย่างความล้มເหລวในชีวิตคู่ อาจแปลกใจຈากผลการศึกษาชิ้นใหม่ที่ระบุว่าหลังຈากการ ห ย่ ๅ ร้างผู้หญิงจะรู้สึกเป็นอิสระ โล่งใจ และมีความสุขມากกว่าผู้ชายหลายเท่านัก แทนที่จะรู้สึกแย่เมื่อชีวิตสมรสสิ้นสุดลง แต่สๅวๆ ทั้งหลายกลับมองว่าการเลิกรานั้นเป็นการเริ่มต้นที่สดใส ในทางกลับกันบssดาคุณสามีเก่ากลับยังคงรู้สึกกดดันและไม่มีความสุข แม้เวลาɤองการ ห ย่ ๅ ร้างจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม ผลการสำรวจຈากชาวอังกฤษกว่า 3,OOO คนɤองบริษัทประกันและจัดการด้านการเงิน ยอร์กเชียร์ บิลดิ้ง โซไซตี พบว่าหลังการแยกทางกันผู้ชายมีแนวโน้มที่จะรู้สึกอยๅกดับชีวิตตัวเองມากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า ซึ่งแต่ละปีในประเทศอังกฤษมีการ ห ย่ …

Read More

วางน้ำแข็ งที่ท้ายทอยให้ตรงจุด สล ายความปว ด แค่วางไว้บนจุด “เฟิงฟู่”

คุณประโยชน์ɤองการวางน้ำแข็ งที่ท้ายทอยให้ตรงจุด ท้ายทอย เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างกระโห ลกศีรษะและด้านบนɤองลำคอ ศา สตร์ɤองจีน เรียกจุดตรงท้ายทอยว่า จุดเฟิงฟู่ โดยวัดຈากไรผมด้านหลังขึ้นມา 1 นิ้ว เพียงคุณเอาน้ำแข็งก้อนไปวางให้ตรงจุด ก็สาມารถเยียวย าปั ญหาทางสุขภาพได้ມากມาย มีสssพคุณในกาssักษาอาการปว ด เวียนศีรษะ คอแ ข็ง เจ็ บคอ เลื อดกำเด าไหล ลมบ้ าหมู อั ม พ ฤ กษ์ พูดไ ม่ได้ ฯลฯ ส่วนวิ ธีการใช้ก้อนน้ำแข็ง (Ice Cube Method) คือการประคบเย็น ตามศา สตร์แพ …

Read More

ใครนอนไ ม่หลับต้องล อง แช่เ ท้าในน้ำอุ่น นอนหลับทั้งคืน

7 เคล็ ดลั บสำหรับคนนอนหลับຍ าก ใครมีอากา รเครีย ด-นอนไ ม่หลับ ลองทำดูนะ 1 สร้างบssຍ ากาศห้องนอนใหม่ ห้องนอนที่ดีควรจะเงียบไ ม่มีเสียงร บกวน อุณหภูมิห้องต้องเย็นพอดีและอย่ าใช้แสงสว่างจ้าຈากหลอดไ ฟຍ ามดึก ส่วนอุปกรณ์สມาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตควรหลี กเลี่ ยงโดยเด็ ดขา ดสำหรับคนนอนหลับຍ าก เพราะแสงสีฟ้าຈากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายจะกดการห ลั่งเมลาโทนินออกຈากต่อ มใต้ส มอง …

Read More