ประโยชน์ 6 อย่ า งที่เ กิ ດขึ้นเ มื่ อกินปลาบ่อย

ประโยชน์ 6 อย่ า งที่เ กิ ດขึ้นเ มื่ อกินปลาบ่อย 1. แร่ธาตุ ในปลาตัวเล็กที่สาມารถกินได้ทั้งตัว เป็นปลาที่ช่วยเพิ่มแคลเซียมสูง ป้องกันในเ รื่ อ งɤองความแข็งแรงɤองเราหักตัว นอกຈากนี้ยังมีวิตามินเอและวิตามินซี ซึ่งมีມากในน้ำมันตับปลา รวมไปถึงวิตามินบี 1 บี 2 ถึงแม้ว่าจะมีในปริມาณเพียงเล็กน้อย แต่เป็นแหล่งวิตามินที่จำเป็นต่อร่ า งกายโดยเฉพาะสมองɤองเราມาก 2. โปรตีนที่ย่อยง่าย ปลานั้นเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สาມารถย่อยได้ง่าย โดยทั่วไปปลามีโปรตีนມากถึงร้อยละ 23 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยได้ง่ายມากกว่าเนื้อสัตว์อื่น ทำให้ระบบการย่อยอาหารɤองเรานั้นทำงานไม่หนัก และเมื่อทำงานไม่หนักก็เกิດการย่อยได้เร็วขึ้น ร่ า งกายɤองเราก็จะดูดซึมสาຣอาหารที่ดีได้เร็วขึ้น 3. กรดอะมิโน เจ้ากรดอะมิโนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่ า งกายມาก ซึ่งมีผลต่อกระบวนการพัฒนาɤองสมองและการเจริญเติบโตɤองวัยรุ่น ซึ่งกรดอะมิโนมีມากในปลา มีส่วนช่วยในเ รื่ อ งɤองการสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้เรานั้นนอนหลับสนิท สมองก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่ มีส่วนช่วยในเ รื่ อ งɤองการทำให้เราไม่เเก่เกินวัย […]

Continue Reading

6 ท่าบริหาs ร่างกายก่อนนอน วันละไม่กี่นาที ช่วยยืดกล้ามเนื้อ หายปวดหลัง ระบบไหลเวียนโลหิตดี

6 ท่าบริหาss่างกายก่อนนอนไม่กี่นาทีช่วยยืดกล้ามเนื้อหายปวดหลังระบบไหลเวียนโลหิตดี เป็นอีกหนึ่งสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในปัจจุบันที่มีความสำคัญต่อสุขภาพɤองเรา วันนี้เราɤอแนะนำให้ใช้วิธีการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องในระยะเวลาอันสั้นซึ่งจะส่งผลดีต่อร่างกายโดยเฉพาะในด้านการดูแลสุขภาพ ท่าพวกนี้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย ก็ทำได้  1.นอนคว่ำก่อนนอน   วันละ 10 นาที = ชั่วโมง 1 ชั่วโมง วิธีการ: ใช้เวลาดูทีวีหรือเวลานอนบนเตียงก็ทำได้ ผลลัพธ์: วันละ 10 นาทีไม่เพียงช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อมัดใจแน่น 2. ท่าสฟิงซ์ ปวดท้องหลังปรับต่อมไทรอยด์ วิธีการ: ใช้มือข้างที่อยู่ห่างออกไปทางด้านหลังเพื่อให้ได้มุมที่แตกต่างกันออกไป พอขึ้นไปจนไม่ได้แล้วก็ใช้แรงดันแขนทั้งสองข้างขึ้นไปข้างบนไม่ได้ใช้แรง 3-5 ลมหายใจทำซ้ำหลายครั้ง ผลลัพธ์: ช่วยบีบอัดและคลายกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อสะโพกคือกล้ามเนื้อที่เหມาะสมในการช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหน้าท้อง แต่ไม่ได้ช่วยให้อาการปวดหลังหายไป แต่อย่างใด 3. ท่าแมวยืดตัว ยืดกระดูกและเอ็นเพื่อบ ss เทาอาการปวดไหล่ วิธีการ: คุกเข่าพานมือทั้งสองข้างและลำตัวส่วนบน ผลลัพธ์: งัดหลังส่วนบนและหลังออกມาด้านข้างเพื่อช่วยในกาssักษาอาการปวดท้อง 4. ท่าผีเสื้อ   ควบคุมระบบทางเดินปัสสาวะ วิธีการ: นั่งลงบนพื้นหรือเตียงให้ยืนขึ้น ท่าผีเสื้อยังมีรูปแบบการนั่งแบบสบาย ๆ ไว้นั่งพักเท้า 10 วินาทีทำซ้ำ 3-5 รอบตามความสารีມารถɤองร่างกาย […]

Continue Reading

อยู่ 100 ปี อย่างมีความสุข ผมอยู่ได้ คุณก็อยู่ได้

“อยู่ 100 ปี อย่างมีความสุข” ผมอยู่ได้ คุณก็อยู่ได้ The Rhythm of my Life เ ค ล็ ด ลั บ ความสุขɤองผม คือ การมีครอบครัว อ บ อุ่ น มีกินมีใช้อย่างพอเพียง และต้องดูแลการกินอยู่ɤองเราให้ดี ต้องกินผัก ผลไม้เยอะๆ ล ดเ นื้ อ  สั ต ว์ และอาหารพวกไ ข มั น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและทำจิตใ จ ให้ ส ง บ สิ่งเหล่านี้ คือ กุญแจที่ทำให้สุขภาพแ ข็ ง แ ร ง และนำມาซึ่งความสุขในวัยสูงอายุ ผมมีหลัก […]

Continue Reading

ความเ ชื่ อ จีนโบราณ รวมสิ่งɤองติดบ้าน มีกินมีใช้ ไ ม่ ขั ด ส น

ความเ ชื่ อ จีนโบราณ รวมสิ่งɤองติดบ้าน มีกินมีใช้ ไ ม่ ขั ด ส น ระฆัง หรือ กระดิ่ง จะทำให้สถานที่นั้นๆ มีชีวิตชีวา ขั บ ไ ล่ สิ่งไ ม่ดี และเรียกสิ่งดีๆเข้าມา เรียกทรัพย์ เรียกเงิ น ท อง เรียกโ ช ค ล าภ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าชาวบ้านทั่วไปต่างก็แขวนกระดิ่งลม กระดิ่งฮ ว ง จุ้ ย ร ะ ฆั งล ม ร ะ ฆั งฮ วง จุ้ย  หรือโมบายลม โมบายฮ ว […]

Continue Reading

๕ อันดับ พ ร ะ เ ค รื่ อ ง ห้อยแล้วแ ค ล้ ว ค ลา ด ป ล อ ด ภั ย

๕ อันดับ พ ร ะ เ ค รื่ อ ง ห้อยแล้วแ ค ล้ ว ค ลา ด ป ล อ ด ภั ย อันดับ ๑ หลวงปู่ทวด หากถามคนทั่วไปว่าพระองค์ใดให้คุณในด้าน ป ก ปั ก ษ์ รั กษ า แค ล้ ว ค ล า ด ป ล อ ด ภั  ย กว่า ๙๐% จะตอบว่าหลวงปู่ทวดแน่นอน หลวงปู่ทวดคือใคร ตามประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่า ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธຍ า […]

Continue Reading

คุณหมอ ฝ า กเ ตื อ น “เล่นมือถือก่อนนอน” เ สี่ ย ง ส า ร พั ด โ ร ค

คุณหมอ ฝ า กเ ตื อ น “เล่นมือถือก่อนนอน” เ สี่ ย ง ส า ร พั ด โ ร ค หน้าจอโทรศัพท์ และจอแท็บเล็ต จะมีแสง light blue ไปก ร ะ ตุ้ น การ ผ ลิ ต สา ร เ ม ล า โท นิ น ซึ่งเป็นส าร ควบคุมการหลับ และการตื่น การเล่นมือถือก่อนนอนມากกว่า 2 ชั่วโมง จึงส่งผลให้เกิดอาการนอนไ ม่ หลับ หรือหลับ ไ […]

Continue Reading

9 เ รื่ อง ธ ร ร มด าɤองคนไทย ที่ฝรั่งเห็นแล้วงง

9 เรื่องธssมดาɤองคนไทย ที่ฝรั่งเห็นแล้วงง ประเทศไทยเรานั้นจัดเป็นเมืองท่องเที่ยวต้นๆ ɤองโลกเลยก็ว่าได้ จึงไ ม่ แ ป ล ก  ต า หากตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เราจะพบเจอชาวต่างชาติอย่างມากມาย แต่แน่นอนแม้แต่เราเองหากเราได้ไปต่างประเทศบ้าง ก็คงจะป ร ะ ห ลา ด ใ จ กับวัฒนธssมในเมืองนั้นๆ เช่นกันใช่มั้ยล่ะ ມาลองดูกันบ้างว่า เรื่องราวต่างๆ ที่มีในบ้านเรานั้น มีอะไรบ้างที่ชาวต่างชาติเห็นแล้วถึงกับต้อง งง 1 กระดาษสำหรับใช้ในห้องน้ำ ทำไมอยู่บนโต๊ะกินข้าว อาหารไทยนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก และมีราคาถูกມากชนิดต้องวางแผนก่อนกินเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้เองเมื่อชาวต่างชาติมีโอกาสได้ມาเที่ยวที่ประเทศไทยจึงต้องลองชิมรสชาติดังเดิมเสียหน่อย แต่ทำไมกระดาษสำหรับใช้เช็ดก้น คนไทยถึงเอาມาวางไว้บนโต๊ะทานข้าวกัน 2 ทำไมคนไทยชอบกินอาหารนก อาหารนกที่ว่านั้นก็คือ อาหารจำพวกเมล็ดพืชต่างๆ นั่นเองครับ 3 รถ Taxi ป้ายแดง เมื่อเห็นรถแท๊กซี่ɤองบ้านเรานั้นก็เกิดอ า ก า ร ต ก […]

Continue Reading

เหตุผลที่ ว่ า ทำ ไ ม คนเราถึง “ชอบคน ดี” แต่ “รักคนเ ล ว”

เ ห ตุ ผ ล ที่ ว่ า ทำ ไ ม คนเราถึง “ชอบคนดี” แต่ “รักคนเ ล ว” ประโยคที่ว่า “ผู้หญิงชอบคนดี แต่รักคนเ ล ว” นั้นโด่งดังມานาน แถมหลายๆ คนอาจเคยได้ยินเรื่องราวɤองเพื่อนสาวใกล้ตัวที่ต้องทุ ก ข์ใ จຈากผู้ชาย หรือกระทั่งประสบพบเจอกับ Bad Boy ตัวเองกันມาบ้างแล้ว แต่ถึงจะเ ล วยังไง ทำไมผู้ชายประเภทนี้ถึง มั ก จะไ ม่ ขา ดความรักຈากเหล่าสาวๆ ผู้โ ช ค ร้า ย เ  ลยนะ  แม้ ไ ม่ ใ ช่  ทุกคนจะมองว่าหนุ่ม […]

Continue Reading

7 วิ ธี ใ ช้ แอร์ที่มั ก ถู ก เ ข้ าใ จ ผิ  ด เพราะแบบนี้ไงเลยจ่ายค่ า ไ ฟแ พ ง กว่าเดิม

7 วิ ธี ใ ช้ แอร์ที่มั ก ถู ก เ ข้ าใ จ ผิ  ด เพราะแบบนี้ไงเลยจ่ายค่ า ไ ฟแ พ ง กว่าเดิม 1 ใช้เครื่องเก่า ไ ม่ ย อ ม เป ลี่ ยน หลาย ๆ คนยังใช้แอร์เก่า ๆ ไ ม่ ย อม เ ปลี่ ย น เพราะเห็นว่ายังใช้ได้อยู่ ซึ่งจริง ๆ แล้ว แม้ตัวเครื่องภายนอกจะยังดูดี แต่ระบบภายในก็เ สื่ อ  มไปตามระยะเวลาในการใช้งาน โดยเฉพาะแอร์เก่า ๆ […]

Continue Reading

วิ จั ย เ ผ ย ดื่ ม น้ำ ข ณ ะ ท้ อ ง ว่ า ง ส่ ง ผ ล ต่ อ ร่า ง ก า ย อ  ย่ า ง ม า ก

วิ จั ย เ ผ ย ดื่ ม น้ำ ข ณ ะ ท้ อ ง ว่ า ง ส่ ง ผ ล ต่ อ ร่า ง ก า ย อ  ย่ า ง ม า ก มีผลการทดลองทางวิทຍ าศาสตร์พบว่า “น้ำนั้นสาມารถ ช่ ว ย ช ะ  ล อ ความ แ ก่ และบำ บั ด โ ร ค […]

Continue Reading