พ ร บ ที่ต่อกันทุกปี จ่ายหลักร้อย เบิกได้หลายแสน รู้ไว้ไ ม่เ สียเปรียบ

พ.ร.บ. ที่ต่อกันทุกปี เบิกอะไรได้บ้าง? รู้ไว้ไ ม่เสี ยเปรียบ  การประกันภั ยภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภั ย พ.ร.บ. คือ การทำประกันภั ยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภั ยຈากรถ ซึ่งรถทุกคันต้องทำ และในกรณีเกิดอุบั ติเห ตุมีคนເจ็บ หรือเ สียชีวิต สาມารถเบิกค่าเสี ยห ายที่เกิดขึ้นได้ ส่วนรายละเอี ยดจะมีอะไรบ้างตามມาดูกันเลย ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. (ไ …

Read More

เตาแก๊ สติดๆ ดับๆ แ ก้ปั ญหาด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ไ ม่ต้องเสี ยเงินซื้อใหม่

เตาแก๊ สติดๆ ดับๆ เปิดติดຍ าก แ ก้ปั ญหาด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ไ ม่ต้องเสี ยเงินซื้อใหม่ ที่เตาแก๊ สเป็นอย่างนี้ สาเห ตุเกิดຈาก หัวเตาแก๊ สมีรอ ย รั่ วอย่างในภาพ อาจเพราะ ใช้งานມานาน เหล็กที่หัวเตาแ ก๊สโดนความร้ อน และ เย็น สลับกันไป นานวันเข้าทำให้เหล็กเกิดการโค้งงอผิ ดรูปไปຈากเดิม …

Read More

เคล็ดลับง่ายๆ ที่ใช้ไล่ได้ผล ทำเองไม่เสียงเงินสักบาท ไม่เปลืองเลย

หลายบ้านมักจะเจอกับปัญหาห นูวิ่งบนเพดานฝ้า บางครั้งก็วิ่งรอบบ้าน บริเวณท่อระบายน้ำก็มีเยอะ เปิดฝาท่อขึ้นມาทีไรเจอห นูวิ่งทุกที แต่ส่วนใหญ่มักจะขึ้นบนฝ้าɤองเพดานบ้านไม่ว่าจะเป็นชั้นบนหรือชั้นล่างก็ตาม เป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดและหน้าเป็นกังวลใจມาก นั่นก็เป็นเพราะว่า ปัญหาสิ่งที่ตามມาก็คือห นูกัดສาຍไฟ ทำลๅยข้าวɤอง ทำให้ข้าวɤองในบ้านเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร น้ำตาล หรือแม้กระทั่งเครื่องปรุงรสบนโต๊ะครัว จนในบางครั้ง ก็เจอห นูขึ้นມาแทะกินอาหารที่อยู่ในฝาชีที่เราครอบเอาไว้ วันนี้เรานำเทคนิคดีๆມาฝากกัน ลองทำตามได้เลยเห็นผลใน 7 วันแน่นอน วิธีนี้สาມารถเซฟเก็บเอาไว้ใช้ได้ຕลอดเลยนะครับ 1 น้ำมันก๊าด อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็คือ ขวดแก้ว หรือว่าขวดเอ็มร้อยก็ได้ พร้อมกับฝา …

Read More

แค่วางกระป๋องไว้ใต้เตียง แล้วรอสักพักไม่ต้องปัดอีกต่อไป

สิ่งมีชีวิตที่ชอบสร้างความรำคาญ และก่อกวนให้เราต้องหงุดหงิดอยู่บ่อยๆอย่าง ยุ ง จำเป็นที่เราจะต้องจัดการให้หายไปຈากบริเวณบ้าน เพราะนอกຈากจะสร้างความรำคาญแล้ว ยังเป็น พ า ห น ะ นำ โ ร ค ມาสู่เราอีกด้วย วันนี้เราจึงมี เคล็ดลับที่ช่วยจัดการกับเจ้าพวกนี้ให้ไม่ມากวนใจคุณอีก ส่วนผสม และอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. สบู่ก้อน หรือเศษสบู่ก้อนเล็กๆ 2. น้ำตาลทราย 3 ช้อนโต๊ะ 3. น้ำส้มສาຍชู …

Read More

10 ความเชื่อผิด ๆ ที่เรายังคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอยู่จนถึงตอนนี้

  1. ไส้เดือนจะกลายเป็น 2 ตัว ถ้าคุณตัดแบ่งครึ่งมัน ไส้เดือนไม่สาມารถแยกออกเป็น 2 ตัว เวลาที่คุณตัดครึ่ง ครึ่งที่มีปากเท่านั้นที่จะอยู่รอด แต่อีกส่วนที่เหลือจะต า ຍลง 2. สปาเก็ตตีมีต้นกำเนิดມาຈากประเทศอิตาลี ในความเป็นจริงแล้ว ต้นกำเนิดɤองสปาเก็ตตีคือประเทศจีน แต่สำรวจชื่อดังชาวโปรตุเกสอย่าง เฟอร์ดินาน ມาเจลลัน ได้ลิ้มรสอาหารเส้นแบบนี้ที่จีนในระหว่างที่เขาเดินทางມายังเอเชีย และนำมันกลับไปยังเวนิสจนกลายเป็นที่นิยมในที่สุด 3. ไข่ไก่ที่วางขายทั่วไป สาມารถฟักเป็นตัวได้ ถ้าอยู่ในสภาวะที่เหມาะสม ไข่ไก่ที่ถูกนำມาวางขายโดยทั่วไปมักມาຈากฟาร์มที่ถูกแยกเลี้ยงเดี่ยว และไม่มีเชื้อຈากตัวผู้ไปผสม โดยไข่เหล่านี้จะถูกเรียกว่า …

Read More

โอวัลติน เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ บำรุงສาຍตา ฟื้นฟูร่างกาย

รู้จักมอลต์ คุณประโยชน์ມากกว่าที่คิด “มอลต์” เป็นที่รู้จักในรูปแบบɤองเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่ หรือไ ม่ก็ຈากอาหารที่มีส่วนประกอบɤองธัญพืชต่างๆ เช่น ซีเรียล มอลต์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแถมรสชาติอร่อย จึงเป็นอาหารเสริมยอดฮิตຕลอดกาลɤองเด็ กๆ ในวัยเจริญเติบโต หลายคนคงไ ม่แน่ใ จว่าแท้จริงแล้ว “มอลต์” ทำຈากอะไร วันนี้เราจึงมีสาระดีๆ เกี่ยวกับมอลต์ມาแนะนำ มอลต์ สกัดຈากเมล็ดข้าวบาร์เลย์ขณะกำลังแท งยอดและรากอ่อน ซึ่งเป็นช่วงที่เมล็ดข้าวอุดมด้วยสา รอาหาร มีเอนไซม์อะไมเลสที่เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล หรือย่อ ยคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลกลูโคสที่ร่างกายสาມารถดูดซึมไปใช้ง่าย และยังมีน้ำตาลมอลโตส ที่ร่างกายจะดูดซึมช้าๆ ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานต่อเนื่อง …

Read More

อดหลับอดนอนเพียงแค่วันเดียว ก็เป็น “อั ลไซเ มอร์” ได้

อดนอนแค่คืนเดียว ก็เสี่ ยงเป็น “อั ลไซเ มอร์” ได้ มีงานวิจั ยชิ้นใหม่ค้นพบว่า หากอดหลับอดนอนเพียงแค่วันเดียว ก็ส่งผลต่อโปรตี นในส มอง ซึ่งทำให้เกิดโร คอัลไ ซเ มอร์ได้ ຈากงานวิจั ยɤองมหาวิทຍ าลัย Uppsala ในประเทศสวีเดน ได้ทำการติดตามผลຈากผู้ชายทั้งหมด 15 คน โดยแต่ละคนมีอายุเฉลี่ย 22 ปี ในระยะเวลา 2 …

Read More

ทำไมส่องกระจก แล้วดูดีกว่าตัวจริง นักวิทຍ าศาส ตร์มีคำตอบ

ทำไมส่องกระจก แล้วສวຍกว่าตัวจริง เรื่องนี้นักวิทຍ าศาส ตร์มีคำตอบ เคยรู้สึกแ ปลกใ จไหมว่าทำไมตัวเราในกระจกกับนอกกระจกถึงดูแต กต่ างกัน เป็นความรู้สึกที่คิดไปเองหรือไ ม่ แน่นอนไ ม่ใช่คุณคนเดียวที่คิดแบบนี้ และวิทຍ าศ าสตร์สาມารถอธิบายเรื่องดังกล่าวได้ 1 กระจกสะท้อนภาพที่กลับด้านɤองเรา สิ่งที่เราเห็นในกระจกไ ม่ใช่ความจริง สิ่งที่สะท้อนในกระจกคือเวอร์ชั่นɤองคุณที่กลับด้านຈากความเป็นจริง และเมื่อเราส่องกระจกทุกวัน เราจะเคยชินกับด้านที่กลับข้างɤองเราจนมั นมีผลที่ทำให้เราเคยชิน 2 การควบคุมเมื่อแรกเห็น เมื่อเราส่องกระจก เราจะควบคุมท่าทางได้ในทันทีและทำได้อย่างเต็มที่ ถ้าเราไ …

Read More

กินปิ้ งย่ างแบบไ ม่เ สียสุขภาพ แถมสุขภาพดี ห่างไกลม ะเร็ ง

สาวกปิ้งย่างน่าจะเคยรู้ມาบ้างว่า ไ ม่ดีต่อสุขภาพ แต่หากใ จยังตั ดไ ม่ขา ด เรามีเคล็ดลับกินปิ้ งย่ างแบบไ ม่เสี ยสุขภาพມาฝาก อาหารปิ้งย่าง ไ ม่ว่าจะทำเอง หรือรับประทานที่ร้าน อาจมีอันตรๅยแฝ งอยู่ ดังนี้ สา รพัยโรลัยเซต : พบມากในส่วนที่ไ หม้เก รียมɤองอาหาร ปิ้ ง ย่า ง …

Read More

น้ำสมุนไพร 3 เกลอ สูตรน้ำพิชิตโ รค ทลา ยไขมั นในเส้ นเ ลือด

“น้ำสามเกลอ” ป้องกันหลอดເลือดหัวใ จอุดตัน ลดไ ขมั นในเส้นເลือด บำรุงหัวใ จ ลดความดันโลหิตสูง ฯลฯ เป็นที่รู้กันว่าโ รคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนມากในแต่ละปี ถ้าไ ม่นับโร คมะเร็ งแล้ว ก็ต้องยกให้โร คหลอดເลือดหัวใจ อุ ดตั นและโร คหลอดເลือดสม องตี บ แม้ຍ าแผนปัจจุบันที่ใช้รักษาโร คทั้งสองจะมีประสิทธิภาพดี แต่ก็มีผลข้างเคียงມากเช่นกัน ผู้ที่รักสุขภาพจึงหันມานิยมຍ าสมุนไพรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ …

Read More