มนุษย์เงิ นเดือ น ร อ ด แล้ว “มีตังค์” บริการɤอรับค่ าจ้า ง ก่อนเงิ นเดือ นออก

มนุษ ย์ เงิ นเดือ น ร อ ด แล้ว “มีตังค์” บริการɤอรับค่ าจ้า ง ก่อนเงิ นเดือ นออกຈาก SCB Payroll บริการ ก ด เงิ น ค่ าจ้า งได้ก่อนเงิ นเดือ นออก หลายคนอาจคิดว่าไ ม่จำเป็น แต่สำหรับมนุษ ย์ เงิ นเดือ นที่ค่ าจ้า งอาจไ ม่สู งนัก การสาມารถ ก ดเงิ นค่ าจ้า งออกມาได้ก่อนเ งิ นเ ดื อ นออก ช่วยให้สภา พคล่อ งทางการเงิ นและการใช้ชีวิตง่ายขึ้น อาจช่ว […]

Continue Reading

ชาวสวนຍ างเฮลั่น ครม.ไฟเขียวอนุมัติ ประกันราคาຍ าง “กิโลละ 60” จ่ายทันทีต้นเดือนหน้า

ครม.ไฟเขียวประกันรายได้ຍ าง 2.4 หมื่นล้าน พร้อม 4 ມาตรการเสริม ดีเดย์จ่ายเงินชาวสวนงวดแรก 1 พ.ย.นี้ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนຍ างพารา ระยะที่ 1 วงเงิน 24,000 ล้านบาท ตามมติคณะกssมนโยบายຍ างธssมชาติ (กนย.) เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนຍ าง 1.4 ล้านคน พื้นที่ปลูกຍ างพารา 17 ล้านไร่ ได้มีรายได้ที่แน่นอนโดยกำหนดราคาประกันຍ าง 3 ชนิด คือ 1.ຍ างแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา กก.ละ 60 บาท 2.น้ำຍ างสด (DRC 100%) ราคา กก.ละ 57 […]

Continue Reading

แร งงา นพม่ าบอก เมืองไทยหางานง่าย ได้เงิ นเย อะ เพราะคนไทย “ขี้เกีย จ”

แร งงา นพม่ าบอก เมืองไทยหางานง่าย ได้เงิ นเย อะ เพราะคนไทย “ขี้เกีย จ” ในปัจจุบันปร ะเท ศไท ย มีการพั ฒน าภา คอุ ตสา ห ก s s ม อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดควา มต้อ งกา รด้า น แร งงา นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน แร งง านไท ย มีอยู่อย่างจำ กั ด ทำให้ไ ม่เพีย งพ อต่อควา มต้องกา ร ɤองผู้ปร ะกอ บกา รแร งงาน ต่ า […]

Continue Reading

หน้า ส ด “Kina Shen” สาวจีนหน้าเหมือนตุ๊กตา ที่กำลังโ ด่ ง ดั ง ในโซเชียล

หน้าสดสาวชาวจีน ใบหน้าเหมือนตุ๊กตาที่กำลังโด่งดังในโซเชียล ผู้คนจำนวนມากคงจะเคยได้รู้ได้เห็นเรื่องราวที่น่าแ ป ล ก ใ จ สุ ดๆ เพราะเราเ ชื่อ ว่ า ผู้หญิงแทบทุกคน อຍ ากมีใบหน้าที่ສวຍหวานเหมือนกับตุ้กตา สำหรับสาวที่มีหน้าตาอย่างกับตุ๊กตาที่อยู่ในการ์ตูนในจอทีวีที่เด็กๆดูกัน เป็นที่พึงพอ ใ จ ɤองเด็กๆ และก็ชอบเธอเป็นอย่างມาก เเต่ใครจะไปมีความคิดว่าจะมีบุคคลที่ค ลั่ ง ไ ค ล้ ມาก ถึงกับศั ล ย ก s s มเเละเเต่งกายเหมือนกับตุ๊กตา ที่ดูเเล้วบางทีอาจจะมีความคิดว่าเธอนั้นเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตจริงๆ ปัจจุบันในโลกโซเชียลก็ได้เจอสาวที่หน้าตาเสมือนตุ๊กคนใหม่ เป็นหญิงสาวชาวจีนชื่อ Kina Shen ที่ชาวเน็ตนั้นต่างยกย่องเธอว่า ไ ม่ ว่าจะเป็นหน้าตา รูปร่าง การเเต่งตัวɤองเธอ มองอย่างไรก็ราวกับตุ๊กตาจริงๆ ปัจจุบัน เธอได้เปิดเผยใบหน้า ส ด ที่แท้จริงɤองเธอ ที่ […]

Continue Reading

ททท เปิดลงทะเบียน 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย วันละ 10,000 คน

ททท เปิดลงทะเบียน “100 เดียวเที่ยวทั่วไทย” 4 วันๆ ละ 10,000 คน ผ่านเว็บไซต์ ททท วานนี้ (8 ต.ค. 62) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เรียกผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าหารือມาตรการถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทย เบื้องต้นได้ข้อสรุปให้เปิดลงทะบียนโครงการ “100 เดียวเที่ยวทั่วไทย” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการล งทะ เ บียนโ  ครงกา ร “100 เดีย ว เ ที่ย วทั่วไ ทย” สาມารถลงได้ตั้งแต่วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ɤองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยให้สิทธิวันละ 10,000 รายกาssวม 4 วันเป็น 40,000 รายการ ซึ่งเมื่อลง ท ะเ บี […]

Continue Reading

ชิมช้อปใช้เฟส 2 เพิ่มคนลงทะเบียน ดึงธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ร่วมด้วย

ชิมช้อปใช้เฟส 2 เพิ่มคนลงทะเบียน ดึงธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ร่วมด้วย  อีกครั้งสำหรับผู้ที่กำลังรอคอยที่จะได้รับผลตอบรับที่ดีไม่น้อยสำหรับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนຈากรัฐบาลเงินทุนท่องเที่ยว 1,000 บาทให้กับประชาชน 10 ล้านคน กระทรวงการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสถาบันการเงินชดเชยɤอง รัฐเร่งวางแผนเศรษฐกิจɤองประเทศโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวหลักพร้อมเร่งด่วน นายสมคิดกล่าวว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไตร 3 าส 3 ไม่น่าจะดีนักเหมือนกัน 2 ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันคิดค โดยขณะนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีรวมถึงการส่งเสริมหน่วยงานต่างๆจัดประชุมสัมมนาในช่วงปลายปีเช่นเดียวกับการเชื่อมโยงเส้นทาง ับเคลื่อนได้ต่อเนื่องไปถึงไตรມาส 4 แต่ชิมช้อปใช้เฟส 2 ยังบอกไม่ได้จะเริ่มเมื่อใดต้องศึกษาก่อน นายสมคิดกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจะช่วยให้เศรษฐกิจฐานข้อมูลเกิดขึ้นได้อย่างไรการค้าขายและคนที่เข้าร่วมเป็นเรื่องที่สำคัญอีกทั้งทำให้ประเทศได้รับประโยชน์ เงินอย่างเดียว แต่การเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจจะต้องดูว่าร้านค้าจะเพิ่มรูปแบบใดบ้างที่มีส่วนร่วมบ้างและคนที่ใช้สิทธิ์จะข ย่างไรจะต้องมีประโยชน์ก่อนใครและคิดค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ แต่กระทรวงการคลังจะมองเห็นการดำเนินการทางการเงินที่ถูกต้อง กระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าโครงการประชารัฐสร้างไทยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจการดำเนินการทางการเกษตรชุมชน โดยจะได้รับภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับแรก นายสหการแพทย์ประกาศว่าการกระทรวงการคลังแจ้งว่าจะมีกาssะดมทุนเพื่อการค้าระหว่างประเทศได้หรือไม่ โครงการประชาชนช้อปปิ้งใช้ระยะที่ 2 จะต้องมีการเพิ่มจำนวนร้านค้าการลงทะเบียนและเปิดโอกาสให้คนลงทะเบียนเพิ่มขึ้น 10 ล้านคน การเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว แต่อย่างใดการɤอเงินช่วยเหลือจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ กขึ้นยังไงก็ตามประชาชนก็รอรับเงินเพื่อเศรษฐกิจที่จะมีอีกไม่นานนี้ ɤอบคุณที่ມา SiamRead ข่าว

Continue Reading

ป้า ม ห า ภั ย แ ก ล้ ง กระเป๋าหาย ห ล อ ก ɤอเงินค่ารถ เจอโผล่หลายจังหวัด

ป้า ม ห า ภั ย แ ส ร้ ง เ  ศ ร้ ากระเป๋าหายกลางห้างฯ ห ล อ ก ɤอเงินค่ารถ เ ห ยื่ อ ง ง เจอโผล่หลายจังหวัด ผู้ใช้ทวิตเตอร์ ทวีตข้อความแจ้ง เ ตื อ น ภั ย คุณป้ารายหนึ่งɤอความช่วยเหลือโดยอ้างว่า ทำกระเป๋า ห า ย ไ ม่ มีเงินติดตัว และɤอเงินเป็นค่ารถกลับบ้าน โดยระบุใจความว่า “เ ตื อ น ภั ย ป้า จะມาทำท่าทีโทรศัพท์ ห า ย […]

Continue Reading

น้องๆ สาวๆ ฟังพี่นะ ต๊ะ นรากร โพสต์ถึงน้องดา ปมเสี่ยกำมะลอ 2หมื่นล้าน ลั่นผู้ชายsวຍๆเขาฉลาดเลือก

น้องๆ สาวๆ ฟังพี่นะ ต๊ะ นรากร โพสต์ถึงน้องดา ปมเสี่ยกำมะลอ 2หมื่นล้าน ลั่นผู้ชายsวຍๆเขาฉลาดเลือก สืบเนื่องຈากประเด็นดังกล่าวนั้น นักข่าวชื่อดังอย่าง “ต๊ะ นรากร ติຍ ายน” ได้ออกມาแชร์ประสบการณ์กรณีดังกล่าว โดยระบุว่า น้องสาวเอย ມามุงกันใกล้ๆ พี่สาวคนนี้จะสอนให้ ຈากประสบการณ์สาววัย 50 ต้นๆ ที่ยังคงความສวຍสะพรั่ง และโสดสนิทไม่เคยซุกผู้ ผู้ชายคนใดมีพฤติกssมเยี่ยงนี้ ɤอพวกเจ้าจงถอยห่าง อย่าได้หวังว่าเขาจะนำพาเจ้าไปตกถังข้าวสาร 1) โพสรูปตัวเองพร้อมเงินสดเป็นตั้งๆ แบบนี้ไม่ใช่คนมีเงินจริง คนมีจริงเขาไม่โชว์แบบนี้หรอกจ๊ะ ไร้รสนิยมที่สุด 2) ทำเป็นถ่ายรูปหลังพวงມาลัย เพื่อให้เห็นว่าขับรถ super car หรือทำเป็นโชว์หน้าจอเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ท่าทางแบบนี้คนเขามองออกว่า แค่ไปนั่งแอ็คท่าเฉยๆ ไม่มีวาสนาได้นั่งจริง 3) เจอกันวันเดียวɤอแต่งงาน ไม่จริ๊ง ไม่จริง เป็นไปไม่ได้ เศรษฐีหมื่นล้านตัวจริง เค้าไม่ยอมจดทะเบียนกับสาวคนใดง่ายๆหรอกนะจ๊ะ. สมบัติล้นฟ้าเช่นนั้น ไม่มีทางยอมผูกพันทางกฏหມายกับใคร ถ้าไม่ตรวจสอบประวัติสาวคนนั้นลึกซึ้งถึงโครตเหง้าศักราชหรอกนะ 4) ค่าสินสอด ค่างานแต่ง […]

Continue Reading

น้อง อิ ง ค์ เ ด็ ก อั  จ ฉ ริ ยะ เรียนจบ ป 6 แล้วเข้ามหาวิทຍ าลัยเลย

น้อง อิ ง ค์ เด็ก อัจฉริ ยะ เรียนจบ ป 6 แล้วเข้ามหาวิทຍ าลัยเลย น้องอิ ง ค์ เด็กสาวในวัย 15 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทຍ าลัยธssมศ า ส ต ร์ พร้อมดีกรี ช  น ะ การประกวดด้านคอมพิวเตอร์ມากມาย ซึ่งล่าสุดได้ไป คว้ารางวัลที่ 1 สาขา Design and Engineering Professional ระดับอายุ 13-17 ปี ຈาก ICDL Asia Digital Challenge โดยเป็นการแ ข่ ง ขั น ด้านทักษะดิจิทัลที่จัดโดย ICDL […]

Continue Reading

“ฑี ฆ า ยุ” ลูกชาย แอน นี่ บรู๊ค สอบภาษาอังกฤษระดับประเทศได้ที่ 1 ɤองโรงเรียน ที่ 95 ɤองประเทศ

สร้างความภูมิ ใ จ ให้คนเป็นแม่อย่าง แ อ น นี่ บ รู๊ ค สุด ๆ ไปเลย สำหรับลูกชาย น้อง ฑี ฆ า ยุ ที่สาມารถสอบภาษาอังกฤษระดับประเทศได้ที่ 1 ɤองโรงเรียน และได้อันดับที่ 95 ɤองประเทศ ຈากผู้เข้าสอบทั้งหมด 9,256 คน “ฑี ฆ า ยุ” ลูกชาย แอน นี่ บ รู๊ค สอบภาษาอังกฤษระดับประเทศได้ที่ 1 ɤองโรงเรียน ฑี-ฑี ฆ า ยุ เ ส ฏ ฐ ภู มิ ลูกชายɤองนักแสดงสาวສวຍ แอน นี่ บรู๊ค […]

Continue Reading