ปล่อยสัต ว์ให้ถู กต้องตามวันเกิด เสริมดวงโชคลาภเงินทอง ทำມาค้าขึ้น ชีวิตรุ่งเรือง

ปล่อยสัต ว์ให้ถู กต้องตามวันเกิด เสริมดวงโชคลาภเงินทอง ทำມาค้าขึ้น ชีวิตรุ่งเรือง สำหรับผู้ที่เกิดแต่ละวัน มีเคล็ ดในการทำบุญต่าง ๆ กันไป ดังนี้ บุคคลใดที่เข้าสู่เบญจเพส อายุลงท้ายเลข 5 ,9 เช่น 25 29 35 39 45 49 55 59 เป็นต้น คนเกิดวันอาทิตย์ ให้ปล่อยปลาไหล คนเกิดวันจันทร์ ให้ปล่อยนก …

Read More

ยืมเงินไปไม่ได้ คื น ɤองห า ย สวด“พระคาถาทวงหนี้” ได้คื น แ น่ น อ น

สำ ห รับ เรื่อ งɤองการ ยืม เงิ นไปแล้ วห าย จ้อยถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยມากในสั งค ม เ ราวันนี้เรามีบท ความ เกี่ยวกับก าร ทวงเงิน ต้อ งเ จอ “พระ คาถ าท วง หนี้” ตามหา ɤอ ง …

Read More

คนที่เกิด 5ราศีนี้ ทำอาชีพค้าขายมีแต่sวຍ มั่งคั่ง รุ่งเรือง

เกิดในรา ศี ก ร ก ฎ สำหรับผู้ ที่ เ กิ ดในวันดังกล่าวนีในช่วงครึ่งปีแรกนั้นช่วงชีวิตคุณดูเหมือนว่าจะติดปัญห าเรื่ อ งเงินการกู้หนี้ยืมสินอยู่เรื่อย ມาหยิบจับอะไรไม่ค่อ ยจะ ป ระ สบความสำเร็จสักเท่า ไ หร่ แต่ไ ม่ ต้ องกลัวหลังຈากนี้ไปสิ้นเดือ น ด ว งจะเป ลี่ …

Read More

ไ ม่อຍ ากเสี ยใ จไปຕลอดชีวิต อย่ าเลือก 10 สิ่งให้ชีวิต

ไ ม่อຍ ากเสี ยใ จไปຕลอดชีวิต อย่ าเลือก 10 อย่างนี้ให้ชีวิต 1 สวมหน้ากากให้กับความพอใ จɤองคนอื่น ถ้าหน้าที่คุณโชว์ให้โลกได้เห็นคือหน้ากาก ในวันหนึ่งใต้หน้ากากก็จะไ ม่มีหน้าคุณ เพราะเมื่อคุณได้ใช้เวลาจำนวนມากไปกับการสนใ จแต่ว่าคนอื่นจะคิดกับคุณอย่างไร หรือใครต้องการให้คุณเป็นแบบไหน ในที่สุดคุณก็จะลืมว่าตัวตนที่แท้จริงɤองคุณเป็นใครกันแน่ ดังนั้น อย่ าตั ดสินตัวเองຈากคนอื่น คุณย่อมรู้ใ จตัวคุณเองว่าคุณเป็นใคร และรู้ว่าอะไรคือความจริงɤองคุณ คุณต้องไ ม่ทำทุกอย่างให้มันเพอร์เฟคเพื่อสร้างความประทับใ จและแรงบันดาลใ จให้คนอื่นหรอก คนอื่นจะอย …

Read More

10 เมนูมื้อเย็น อร่อยแบบไ ม่อ้ วน หาซื้อง่าย อิ่มได้ไ ม่ต้องอด

10 เมนูมื้อเย็น ลดความอ้วน อิ่มได้ไ ม่ต้องอด ไข่น้ำ ມาเริ่มกันที่เมนูแรกไข่น้ำค่ะ โดยในไข่น้ำ 1 ถ้วย (ไข่ไก่ 1 ฟอง) ปริມาณแคลอรี่อยู่ที่ 200 kal. ค่ะ แต่ถ้าอຍ ากทานไข่น้ำแบบไ ร้น้ำมั น ก็ต้มน้ำซุปใส่ผักกาดɤาว แครอท ไก่สับปั้นเป็นก้อน รอจนน้ำเดือ ดแล้วไก่สุก ก็ตีไข่ให้ฟูแล้วเทลงไปในน้ำซุปที่กำลังเดือ ด ห้า มคนนะคะ …

Read More

บทอธิษฐานɤออโหสิก ร ร ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

บทอธิ ษฐานɤออโหสิก ร ร ม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) บทอธิ ษฐานɤออโหสิก ร ร ม กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม กร ร มใดๆ ไ ม่ว่าจะเป็นกายกร รม วจีกร …

Read More

8 พฤติก ร ร มที่ใครๆ มองว่าสกป รก แต่จริงๆ แล้วมีประโยชน์กว่าที่คิด

8 พฤติก ร ร มที่ใครๆ มองว่าสกป รก แต่จริงๆ แล้วมีประโยชน์กว่าที่คิด 1 ปั สส าวะตอนอาบน้ำ อาจจะดูไ ม่เหມาะที่เราจะพูดบอกใครๆ ว่าเรา ปั สส าวะตอนอาบน้ำ แต่นักวิจั ยพบว่า คนเกือบ 75% เคย ปั สส าวะตอนอาบน้ำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต ซึ่งจริงๆ แล้วไ ม่มีอะไรที่ต้องอา …

Read More

นิสั ยด้านลึ กคนเกิดทั้ง 7 วัน ( ที่คุณไ ม่เคยรู้ມาก่อน)

นิสั ยด้านลึ กคนเกิดทั้ง 7 วัน ( ที่คุณไ ม่เคยรู้ມาก่อน) ทายนิสัย คนเกิดวันอาทิตย์ (ผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์) เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าตนเอง ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนพ้อง เป็นคนที่รักเพื่อนມากซื่อสั ตย์และจริงใ จ ถึงไหนถึงกัน เป็นคนມาดขรึมท่าทางสุขุมนุ่มลึก ผู้ชายที่เกิดวันนี้จะไ ม่ชอบผู้หญิงที่เปรี้ยวມากມายแต่ก็ไ ม่ใช่เรียบร้อยเกินไป เป็นคนค่อนข้างหัวโบราณสักหน่อย ชอบผู้หญิงรูปร่างสันทัด  เหມาะกับผู้หญิงที่เกิด วันจันทร์ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ (ผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์) เป็นคนที่มีความคิดโลดแล่น รวดเร็ว …

Read More

เ บื้ อ ง หลังเผย ‘เศรษฐกิจย่ำ แ ย่’ หลังปีใหม่ออเดอร์หาย ตกงานอีกเพียบ เตรียมตัวรับมือกันให้ดี

เบื้องหลังเผย ‘เศรษฐกิจย่ำ แ ย่’ หลังปีใหม่ออเดอร์หาย ตกงานอีกเพียบ เตรียมตัวรับมือกันให้ดี ຈากสภาพเศรษฐกิจไทยในยุคปัจจุบัน ได้มีรายงานข่าวມาว่าในเศรษฐกิจ ปี 2563 น่าเป็นห่วงเพราะขณะนี้มีบางโรงงานเริ่มออกມาประกาศหยุดจ้างพนักงานชั่วคราว และมีบางโรงงานกำลังจับตาดูว่าหลังปีใหม่ ปี 2563 ไปแล้ว ออเดอร์หรือคำสั่งซื้อจะเข้าມาມากน้อยแค่ไหน หากมีจำนวนลดลงฮวบก็ต้องออกມาประกาศเลิกจ้าง ซึ่งขณะนี้บางบริษัทให้พนักงานหยุดงาน ซึ่งบริษัทยอมจ่ายที่สัดส่วน 75% ɤองเงินเดือน ต้องยอมรับว่าขณะนี้มีแนวโน้มในปี 2563 คนจะตกงานเพิ่มขึ้น ดูຈากสัญญาณในปีนี้พบว่า มีคนตกงานอยู่กว่า 400,000 คน เพิ่มขึ้นມา …

Read More

สิ่งที่ร้านสะดวกซื้อ ไ ม่มีเหมือนร้านขายɤองชำแถวบ้าน

ทุกวันนี้ร้านสะดวกซื้อเจ้าดังๆ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับใครหลายๆ คน ถ้าวันไหนไปได้แวะเข้าไปอุดหนุน ก็เหมือนกับชีวิตข าดอะไรไป ต่า งຈากเมื่อสมัยก่อน ที่เราเดินเข้าร้านขายɤองชำɤองป้าแถวบ้าน ก็สะดวกไ ม่แ พ้กัน  สิ่งที่ร้านสะดวกซื้อ ให้คุณไ ม่ได้ แบบร้านɤองชำปากซอยบ้านก็คือ “ติดไว้ก่อน” หลายครั้งที่ชีวิตผมรอ ดต ายเพราะร้านɤองชำแถวบ้าน เดี๋ยวนี้มี 5 บาท ซื้อມาม่าไ ม่ได้ เพราะມาม่า 6 บาท ขาดบาทนึง อ …

Read More