เข้านอนก่อน 4 ทุ่ม มีผ ลต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด

ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันประสา ทวิทยาเผยว่า การเข้านอนเร็วตอน 22.00 น. ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้จริง แพทย์หญิงฐาปนี สมบูรณ์ แพทย์ชำนาญการสถาบันประสา ทวิทยา ได้ให้ข้อมู ลว่า การนอนดึกจะส่งผลต่อสมอ ง หัวใ จ และหลอด โ ล หิ ต ทำให้กระบวนการซ่อมแซมของร่างกายเกิดเสี ยสมดุล

แต่ถ้าหากเราสามารถเข้านอนเร็วได้ ก็จะทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีได้ ด้วย 8 ข้อ ดังนี้

1 สมอ งจะสร้าง เ ค มี ความสุข

เนื่องจากว่าเวลาที่เรานอน สมอ งจะสร้าง ส า ร เ ค มี ความสุข หรือซีโรโทนิน จะหลั่ งออกมา หากไ ม่ได้นอน จะทำให้เกิดปั ญหาเรื่องอารมณ์ และพฤติกร รมตามมา ตัวอย่างเช่น เป็น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า แต่ไ ม่ได้ระบุว่า ต้องเข้านอนเวลา 22.00 ตรง อาจจมีเลทบ้างนิดหน่อย แต่ไ ม่ควรเกิน 23.00 น.

2 สร้าง เ ค มี หนุ่มสาว

โกรทฮอ ร์โม น 70% จะห ลั่งในขณะที่เรากำลังหลับ และอีก 30% ตอนที่เราออกกำลังกาย ซึ่งตัวฮอ ร์โม นนี้จะหลั่ งตอนเรานอนช่วงเวลาเที่ยงคืน หรือ ตี 1 ครึ่ง เพราะฉะนั้นเราควรจะหลับก่อนหน้านั้น อาจจะเข้านอนสักตอน 23.00 น. เพื่อให้การนอนหลับของร่างกายตรงกับช่วงเวลาที่ โกรทฮอ ร์โม นหลั่ งพอดี

3 ความจำดีขึ้น

เนื่องจากกระบวนการจำ ต้องอาศัยการนอน เพื่อให้สิ่งที่เราได้เรียนรู้มา เข้าไปฝั งในส มองตอนที่เราได้รับการพักผ่อน หรือนอนหลับ ทำให้จำสิ่งที่ได้เห็น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เข้ามานั่นเอง ดังนั้น การนอนเร็วขึ้นก็จะช่วยให้ความจำดีขึ้นตามไปด้วย

4 ช่วยคุมความดัน โ ล หิ ต ได้

การนอนมีส่วนช่วยในการควบคุมความดัน โ ล หิ ต และระบบต่างๆ ของร่างกายเป็นไปอย่างสมดุล แต่สิ่งสำคัญคือ การนอนอย่างมีคุณภาพ ไ ม่ได้เน้นที่การนอนหลับเร็ว แต่เป็นการนอนที่ไ ม่มีสิ่งมารบกวน เช่น การนอนกร น นอนหลับๆ ตื่นๆ ทำให้คุณภาพการนอนที่ดีเสี ยไป

5 ช่วยให้ร่างกายซ่อ มแซ มส่วนที่สึ กหรอ

แ น่น อนว่าการนอนหลับ เป็นการที่ร่างกายได้หยุดทำงาน และได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ซึ่งในช่วงเวลาที่เรานอนหลับ จะทำให้เกิดการซ่อ มแซ มของร่างกาย แต่จะเกิดขึ้นแค่ช่วหนึ่งของการนอนที่หลับลึกช่วงครึ่งคืนแรก ร่างกายได้รับการฟื้นฟู

6 ลดความเสี่ ยง โ ร ค อ้ ว น

ในช่วงที่เรานอนหลับ จะหลั่ งโกรทฮอ ร์โม นออกมา และช่วยให้เรา เ ผ า พ ล า ญ พลังงานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสในการเกิด โ ร ค เ บ า ห ว า น ได้ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเรานอนเร็วแล้ว จะทำให้เราไ ม่หิวในช่วงดึกจนต้องหาอะไรมาใส่ท้องเพิ่มนั่นเอง

7 ทำให้มีความสุขมากขึ้น

การที่เราได้นอนเร็ว นอนอย่างเต็มอิ่ม ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ตื่นมาก็จะทำให้รู้สึกสดชื่น ความจำดี มีสมาธิ จะทำอะไรก็รู้สึกดีไปหมด ทำให้มีความสุขมากขึ้น ต่างจากการที่ร่างกายขาดการพักผ่อน หรือพักผ่อนน้อย ก็จะหงุดหงิดอารมณ์เสี ยง่าย

8 ป้องกันความ เ สื่ อ ม ช ร า

เคยได้ยินไหม ถ้าไ ม่อยากแก่ ให้รีบนอนตั้งแต่หัวค่ำ เพราะการนอนจะทำให้ร่างกายของเราได้รับการฟื้นฟู ได้ขับถ่ายของเสี ย แต่สำหรับใครที่หลีกเลี่ ยงไ ม่ได้ ต้องเข้างานกะดึก สิ่งที่ควรทำคือ การออกกำลังกาย และนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพ ให้ตัวเองสามารถนอนหลับลึกได้ ก็ช่วยได้เช่นกัน

รู้แบบนี้แล้ว ก็รีบปรับเปลี่ยนพฤติกร รมการนอนดึก ให้เข้านอนได้เร็วขึ้นกันดีกว่าค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาว และบอกต่อเรื่องราวดีๆ แบบนี้ให้กับคนที่คุณรัก

ขอขอบคุณข้อมู ลจาก  แพทย์หญิงฐาปนี สมบูรณ์ , รายการชัวร์ก่อนแชร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *