สั ญญาณເตือu อย่ าใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย รักษ างานประจำไว้ให้ดี

รักษ างานประจำไว้ให้ดี 18 ข้อนี้กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรา

1 หลายๆ บริษัททยอยปิดกิจการโดยไ ม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า บางคนต กงานโดยไ ม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงาน ตอกบัตร เลิกงานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อມาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงาน

2 บริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักร คนโดนหุ่นยนต์แย่ งทำงานกันหมด

3 เริ่มเห็นกันแล้วนักท่องเที่ยวหา ยไปມาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปที่กระเป๋าหนักมีรายจ่ายต่อคนสูง ไ ม่ມาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

4 นักท่องเที่ยวจีนที่เคยเข้าມาแทนที่นักท่องเที่ยวยุโรป ช่วงนี้ก็เริ่มห ายไปມากด้วยเช่นกัน ไ ม่ใช่เพราะบ้านเราไ ม่น่าเที่ยว แต่เพราะในประเทศเค้าเองก็เจอปั ญหาหนักມาก ทั้งคนที่เที่ยว และ ออกມาลงทุน หา ยไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้

5 ที่อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพิ่มขึ้น แต่คนจ มทุน โดยเฉพาะคอนโดที่เราเห็นว่าซื้อเพื่อเก็งกำไรเริ่มออกอาการชัดเจน เนื่องຈากหลายสาเห ตุที่มีพวกแนะนำให้คนไปกู้เงินเกินມากๆ เพราะอຍ ากได้ค่านายหน้า ค่าสอนคอร์สลงทุนในอสังหา และ คนที่ลงทุนตามกระแส มีคนเป็นแบบนี้จำนวนມาก คิดว่าจะเอาค่าเช่าມาผ่อน แต่ท้า ยที่สุดไ ม่มีคนเช่า ที่เคยคิดว่าจะเอาค่าเช่าມาจ่ายก็ไ ม่พอจ่าย

6 เดี๋ยวนี้คนมักฟุ้ งเ ฟ้อມากกว่ารายได้ที่มี ซื้อɤองเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเงิน และ กู้เงินโดยไ ม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ɤอให้อย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะดอกเบี้ ยทวีคูน อย่ าใช้จ่ายเกิ นตัว หากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติจะเอาตัวไ ม่รอด

7 แล้วก็ห นี้ สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็น ห นี้สิ นที่ดอกเบี้ยต่ำสุด ถ้าดอกเบี้ ยนโยบายขึ้น เพียงหลักสตางค์ บาท สองบาท จะเกิดความลำบ ากต่อคนเป็นห นี้ทันที เช่นบ้านเคยผ่อนต้นหมื่น ดอกเบี้ ยสองหมื่น ในยอดผ่อนสามหมื่น จะกลายเป็นดอกเบี้ ยแทบทั้งหมดในทันที

8 การที่ค่าเงินบ้านเราเรทดี ค่าเงินแข็ งกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก อย่ า ดีใ จ เพราะ เขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่างเท่านั้น ( ดูຈากบทเรียนต้มยำกุ้งเป็นตัวอย่าง )

9 ใครทำงานแบงค์ให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปล ด เนื่องຈากระบบใหม่ ธนาคารเน้นใช้แอพມากกว่าใช้สาขาในการทำงานแล้ว และ ตอนนั้นจะหางานทำຍ ากມาก เพราะจะมีคนที่ออกຈาก sector นี้หลักหมื่นคนพร้อมกัน

10 อาชีพค้าออนไลน์นจะเริ่มถ ดถ อย เพราะมีการแ ข่งขั นที่สูงขึ้น และ ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย โดยเฉพาะบริษัทที่สร้างระบบครบวงจรມา โดยตั ดระบบพ่อค้าคนกลางทิ้ งหมด

11 ที่ดิน และ บ้าน ตอนนี้ขายຍ ากມาก เพราะ เงินในระบบห ายไปມากจริงๆ ส่วนคนที่มีเงินอยู่ก็ไ ม่อຍ ากจะใช้จ่าย

12 สกุลเงินดิจิตอล และ เหรียญต่างๆ น่าจะออกแบบມาเพื่อทดสอบระบบและทำหน้าที่ Burn cash ทิ้งຈากการพิมพ์เงินຕลอดเวลา ​ซึ่งเป็นการ burn ที่มีประสิทธิภาพสูงມาก

13 โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไ ม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

14 เริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมั น หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมั นควรพิจารณาให้ดี

15 AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้าມาแทนในสิ่งที่เราคิดไ ม่ถึงມาก อย่างไ ม่น่าเชื่ อ และ การที่ไ ม่เชื่ อว่า จะມาแทนขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไ ม่คิดว่าโลกทุกอย่างจะມารวม ในมือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้

16 ไ ม่ใช่ประเทศเราบริหารไ ม่ดีเพียงอย่างเดียว แต่ระดับโลกเศรษฐกิจหลายๆ ประเทศก็หกตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไ ม่มีภูมิภาคไหนดีเลย

17. ทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเงิ นมีปั ญหาให้เรียนรู้ຈากหลายๆ ประเทศที่ค่าเงินล ดอย่างรุน แ s ง และ คนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะสาມารถเปลี่ยนไปแลกค่าเงินใดก็ได้ในโลก

18 เศรษฐกิจพอเพียงสาມารถช่วยเราได้ ถ้าเราไ ม่สร้างห นี้ມากเกินไป อย่างน้อยประเทศเราก็มีดินดี มีแม่น้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัดสาມารถ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ทานได้ พอให้เรามีกินมีใช้

ɤอบคุณที่ມาบทความบางส่วนຈาก : ปราชญา บูรพาชลทิศน์