จำคำที่เตี่ยสอนไว้นะ แล้วลื๊อจะฉ ล า ดในการเลือกคบคน

ข้อคิดคติເตือuใจ

” เตี่ย เตี่ยเคยผิ ดห วังไหม “

อาหมวยเปิดบทสนทนา

เตี่ยพับหนังสือพิมพ์ในมือ แล้วหันມามองหน้าอาหมวย

” เคยซิ มีใครบ้างเกิดມาไ ม่เคยผิ ดหวัง”

” แล้ว เตี่ยเสี ยใ จມากไหม ตอนที่ผิ ดหวัง”

” ก็แล้วแต่ ว่า หวังไว้ມาก หรือ น้อยแค่ไหน “

เตี่ย รินชาຈากกา ลงในถ้วย รินทิ้ง แล้วรินຈากกาอีกครั้ง

วิธีการช่างนุ่มนวล จิบชาแล้วหันມาถาม

” ลื้อ ผิ ดหวั งเรื่องอะไร “

” เปล่า เตี่ย “

” อย่ าโก หกเตี่ย ถ้าลื้อไ ม่ผิ ดหวัง

ลื้อไ ม่จ๋อยแบบนี้ แล้วก็ไ ม่ถามเตี่ยแบบนี้ด้วย”

อาหมวยก้มมองมือตัวเอง คิดทบทวนว่าควรบอกเตี่ยดีไหม

” บอกມาเถอะ เตี่ยจะเก็บเป็นความลับ”

” ไหนเตี่ยบอกว่า ในโลกนี้ไ ม่มีความลับไง”

” แค่คิด ก็ไ ม่ลับแล้ว เพราะเมื่อคิด ใ จเราก็รู้

เราก็เป็นคน พอรู้สึกนึกคิด ก็ไ ม่ลับ

ถ้าลับต้องไ ม่เคยเกิดแม้ในความคิด แต่เตี่ยหມายถึงว่า

เตี่ยจะไ ม่เอาไปเล่าต่อ เป็นความลั บɤองเราสองคน “

อาหมวยนิ่งอีก

” ถ้าไ ม่เล่า อึ ดอั ดต า ຍไ ม่รู้ด้วยนะ “

เตี่ยพูดจบ ทำท่าจะลุก

” เล่า ก็ได้ค่ะ “

” อ่ะ อย่างนั้นก็เล่าມา “

” คือ อั๊วผิ ดหวังกับเพื่อน อั๊วบริสุทธ์ใ จ จริงใ จกับเค้า

แต่เค้าไ ม่ซื่ อสั ตย์กับอั๊ว เค้าเอาอั๊วไปนิ นท าลั บหลั ง”

” ไ ม่มีใครไม่ ถูกนิ น ทา ตอนนี้ ลื้อก็กำลังนิ นทาเค้าให้เตี่ยฟังอยู่นี่ไง “

จริงด้วยซินะ

” นอกຈากนิน ทาลื้อ เค้าทำอะไรลื้ออีกไหม “

” ก็ไ ม่มีนะเตี่ย ต่อหน้าอั๊ว เค้าก็ดูปกติ

แต่อาจมีห่างเหินบ้าง แต่ก็ยังคุยกันได้อยู่ “

เตี่ย มองหน้าอาหมวย

” เตี่ยสอนให้ลื้อรักษามิตรภาพ นั่นหມายถึงว่า

หากวันนี้ เค้าดีกับเรา แล้ววันหน้าเค้าห่างเหิน

นั่นก็ไ ม่ได้แปลว่า ลื้อต้องโก รธเค้า

เค้าห่างเพราะเค้ามีเห ตุผลɤองเค้า เราเองก็เฉยเสี ย

ต่างคนต่างมีชีวิตɤองตนเอง แต่ก็รักษามิตรภาพที่เคยมีให้กันไว้

โดยการไ ม่พูดถึงเค้าในแง่ร้า ยกับคนอื่น

ไ ม่โกร ธ และกลับມามองที่ตัวเอง

ว่าเคยทำอะไรให้เค้ารู้สึกไ ม่ดี จนห่างเหินຈากเรา”

” ค่ะ เตี่ย “

” แต่ถ้าคบกัน แล้วเค้าทำร้า ยจนเราเดื อด ร้อ น เราก็ถอยออกມา

ลดความสำคัญɤองเค้าลง ຈากเพื่อน เป็นเพียงคนเคยรู้จัก

พอเค้าเป็นแค่คนเคยรู้จัก เราจะเลิ กคาด หวั งในตัวเค้า

เค้าก็จะหมดความสำคัญทางความรู้สึกɤองเรา”

” เราคา ดหวั งได้ไหมเตี่ย “

” ทุกคนไ ม่ว่าจะทำอะไร ล้วนมีความหวังเป็นที่ตั้ง

อย่างเช่น สั่งข้าวผัดสักจาน ก็คาดหวังว่ามันจะต้องอร่อย

ต้องถูกใ จ แต่พอมันไ ม่อร่อยก็ผิ ดหวัง”

“จริงค่ะ เตี่ย “

” การที่ชีวิตมีการตั้งความหวัง ตั้งเป้ าหມายนั้น ไ ม่ผิด

แต่วิธีการในการตั้งความหวัง ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้

ก้าวไปอย่างถูกต้อง และที่สำคัญ

ต้องเผื่อใ จไว้รับความผิ ดหวังให้เป็น “

” มัน ยังไงเหรอเตี่ย อั๊วไ ม่เข้าใ จ”

” ก็คิดง่ายๆ ว่า ถ้าหากไ ม่สมหวัง ก็ไม่เป็นไร

ความหวังใหม่ เกิดขึ้นได้ ถ้าใจไ ม่ท้อ “

“ก็คือ เผื่อใ จไว้ทุกๆ ครั้งเหรอเตี่ย “

เตี่ยทำท่าครุ่นคิด นิ่งเงียบสักพัก แล้วจึงตอบ

” อาหมวย สมมติว่า หรือหวังว่า การสอบครั้งนี้ ลื้อต้องได้คะแนนเต็มร้อย

ลื้อต้องลงมือตั้งแต่ ตั้งใ จเรียน ทบทวนມากๆ เพื่อให้ความหวังนั้นสำเร็จลุล่วง

แต่ถ้าผลออกມา ได้แค่ 95 คะแนน อีก 5 คะแนนที่หา ยไป คือความผิ ดหวัง

ลื้อก็จงให้ความสำคัญ กับ 95 อย่ ามัวไปเสี ยใ จกับ 5

เข้าใ จหรือยัง”

อาหมวยเกือบจะเข้าใ จแล้ว เตี่ยคงมองออก จึงพูดต่อ

” อย่างลื้อคบเพื่อน ลื้ออาจจะบอกว่า

ลื้อทำดีกับเค้าเต็มร้อย แต่เค้ายังไ ม่ดีกับลื้อ

ลื้อต้องกลับມามองตัวเองว่า

คำว่าเต็มร้อยɤองลื้อ มันคือสิ่งที่เค้าต้องการหรือไม่

บางครั้ง น้ำใ จที่ลื้อให้เค้า ถ้าเค้าไ ม่ต้องการ

มันก็ไ ม่ต่างกับการ ยั ดเยี ยด

จะให้อะไรใคร ต้องดูความต้องการɤองเค้าด้วยนะ “

” ค่ะ เตี่ย “

” เมื่อรู้จักกัน เราต้องเกรงใ จกัน

ยิ่งสนิทยิ่งต้องเกรงใ จ เพื่อรักษาน้ำใ จนั้นไว้นานๆ

คนเรามีพื้นที่ส่วนตัว ทั้งในการใช้ชีวิต และ ความคิด

แม้คนในครอบครัวเดียวกัน

ก็ยังต้องเหลือพื้นที่ส่วนตัวɤองกันและกันเอาไว้

ถ้าคบกันต่อไปไม่ได้ ก็ถอย”

อาหมวยเริ่มเข้าใ จแล้ว

” ถ้าคบกันต่อไปไม่ได้ ก็คิดเสียว่า

เราไ ม่ได้เล ว เค้าไ ม่ใช่ไ ม่ดี ศีลไ ม่เสมอกัน ก็ต่างคนต่างอยู่

ต่างมีชีวิตเป็นɤองตน ถ้าทำงานหรือ วางแผนอะไรไว้ แล้วไ ม่สมหวัง

ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ɤองปั ญหาມากขึ้น

เมื่อชีวิตเกิดปัญ หา จงใช้สติแ ก้ไ ข แล้วจะเกิดปัญญา”

เตี่ยหยุดพูด หันມามองหน้าอาหมวย จ้องตา แล้วย้ำເตือuว่า

” อาหมวย ลื้อจำไว้นะ ความผิ ดหวังไ ม่ใช่เรื่องน่าอั บอา ย

แต่ทุกครั้งที่ผิ ดห วัง ถ้าลื้้อมีสติ ยอมรับ นั่นหມายถึงว่า

หั วใ จลื้อจะเข้ มแ ข็งขึ้น มีประสบการณ์ມากขึ้น

และคาดหวังผลน้อยลง เมื่อลงทุนทางความรู้สึกในครั้งต่อไป

คาดหวังน้อย ก็ผิ ดหวังน้อย

คาดหวังມาก ก็ผิ ดหวังມาก

ไ ม่ คาดหวัง ก็ไ ม่ผิ ดหวัง

แล้วถ้าถึงวันที่ลื้อไ ม่คาดหวังในการคบคน ลื้อจะมีความสุขที่สุด “

เตี่ยพูดจบ ยิ้มให้อาหมวย อาหมวยยิ้ม แล้วตอบเตี่ยในใ จว่า

อาหมวยจะ พຍ าຍ ามค่ะ เตี่ย

อาหมวยจะร ะลึ กไว้ว่า

คบคนให้สิ่งที่ดีที่สุด

ทำงานอย่างเต็มที่ที่สุด

และคาดหวังให้น้อยที่สุด

สักวัน อาหมวยอาจเดินไปถึงตรงที่ “ไ ม่หวังอะไรเลย”

เครดิต รอยทางɤองเตี่ย