ททท เปิดลงทะเบียน 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย วันละ 10,000 คน

ข่าว

ททท เปิดลงทะเบียน “100 เดียวเที่ยวทั่วไทย” 4 วันๆ ละ 10,000 คน ผ่านเว็บไซต์ ททท

วานนี้ (8 ต.ค. 62) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) เรียกผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าหารือມาตรการถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทย เบื้องต้นได้ข้อสรุปให้เปิดลงทะบียนโครงการ “100 เดียวเที่ยวทั่วไทย” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการล งทะ เ บียนโ  ครงกา ร “100 เดีย ว เ ที่ย วทั่วไ ทย” สาມารถลงได้ตั้งแต่วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ɤองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยให้สิทธิวันละ 10,000 รายกาssวม 4 วันเป็น 40,000 รายการ ซึ่งเมื่อลง ท ะเ บี ยน แล้ว จะได้โค้ด เพื่อนำไปยื่นกับผู้ประกอบการและชำระเงินโดยตรงเมื่อใช้บริการ

สำหรับโครงการนี้ ททท ได้ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม ที่พัก ສาຍการบิน สปา แหล่งท่องเที่ยว และ สມาคมต่าง ๆ เพื่อร่วมจัดโปรโมชั่น ขายสินค้าท่องเที่ยวในราคา 100 บาท จำนวน 10,000 รายการ/ต่อรอบการจัดกิจกssม

ส่วนอีกหนึ่งມาตรการนั่นก็คือ “เที่ยววันธssมดาราคาช็ อ ค โลก” จะให้ส่วนลดสูงสุด 70% จะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน 2562 และใช้ สิ ท ธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาມารถใช้สิทธิ์ได้ 32 วันทำการ เพราะไม่นับวันศุกร์/เสาร์/วันอาทิตย์

เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและหน่วยงานพันธมิตรกลุ่มที่ให้บริการสินค้าทางการท่องเที่ยวกลุ่มห รู ห ร า (Luxury) ได้แก่ โรงแรมที่พัก บริษัทนำเที่ยว ສาຍการบิน แบรนด์สินค้าชั้นนำ ศูนย์การค้า สปา โรงพຍ าบ า ล ร้านอาหาร ร้านจิวเวลรี่ สวนสนุกและบริการต่าง ๆ โดยการจัดกิจกssมส่งเสริมการขายในราคา พิ เ ศ ษสุ ด ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์และโปรแกรมบริการพิ เ ศ ษต่าง ๆ ให้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในวันธssมดา

ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้อง โดยทั้ง 2 ມาตรการ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นี้

เครดิต springnews