เ ห ตุ ผ ล ที่พนักงานเซเว่น อ ย า ก ข า ย กาแฟให้คุณ

การทำงาน ข้อคิดคติເตือuใจ

เป้าการขายกาแฟต่อวัน ɤอง พนง เซเว่น

คือ 112 แก้ว

คุณลองคิดคำนวณเล่นว่า

ใน 1 เดือน ต้องขายได้

112 x 30 = 3360 แก้ว

เฉลี่ยแก้วละ 30 บาท

รายได้ຈากการขายกาแฟ

คือ 100,800 บาท/เดือน/สาขา

ทำไมพนักงานเซเว่นถึงทำได้

คำตอบคือเพราะมีเป้าการขาย

ผมได้มีโอกาสสอบถามพนักงานว่า

ถ้าไ ม่ ได้ตามเ ป้ าจะมีบท ล ง โท ษ อะไรไหม

เขาบอกว่า “ก็โดน ด่ า จนหูชา”

คุณเห็นอะไรตรงนี้ไหม

พนักงาน 7-11 ถูกกำหนดยอดขาย

แต่ในธุรกิจɤองคุณ

ที่คุณเป็นทั้งเจ้าɤองเอง

และคนขายเอง คุณไม่กำหนดยอดขาย

หรือแม้แต่ กำหนด แต่คุณไ ม่ จริงจัง

คุณไม่กล้า ด่ า ตัวเองจนหูชา เมื่อไม่ถึงเป้า

ในฐานะเจ้าɤองบริษัท

คุณอาจจะเป็นเจ้าɤองบริษัทที่หยวน

ลูกน้อง (ซึ่งก็คือตัวคุณเอง)

ขายได้ ไ ม่ ถึงเป้าก็ ไ ม่ กล้าทำอะไร

นี่คือความต่างกัน

ว่าทำไมตอนอยู่กับบริษัทอื่น

ทำงานเป็นลูกน้องเขา

ทำงานหนักกว่า

แต่พอออกມาทำเอง

กลับทำ ไ ม่ รุ่ง

หรือแม้แต่แม่ค้าออนไลน์

คุณโพสต์ขายสินค้า

คุณไม่เคยมีเป้า

อาจเป็นเพราะคุณ ไ ม่ จริงจังกับมันມากพอ

ลองสมมติว่า

สินค้านี้คุณขายให้กับบริษัทซิ

ถ้าคุณ ไ ม่ ถึงเป้า

คุณจะโดนหัวหน้าเรียกไป ด่ า

ดังนั้น คุณจะทำทุกอย่าง

คุณจะ ดิ้ น ทุกทาง ทำให้ไปถึงเป้า

ออนไลน์ขาย ไ ม่ ได้ก็ออฟไลน์

ออฟไลน์ขาย ไ ม่ ได้ ก็โทรศัพท์ไปขาย

โทรศัพท์ไปขายยัง ไ ม่ ถึงก็เดินขาย

แต่คนเรามีแนวโน้มเข้มงวดกับคนอื่น

แต่ ห ย่ อ น ย า น กับตัวเองเสมอ

ดังนั้น เจ้าɤองธุรกิจขนาด sme ส่วนใหญ่

จึงไป ไ ม่ รอด เพราะ ไ ม่ กล้าตั้งเป้าให้ตัวเอง

และ ไ ม่ กล้าทำทุกอย่างให้ไปถึงเป้า

เพราะเราจะມาพร้อมเหตุผล

อธิบายความ  ล้ ม เ  ห ล ว ɤองเราเสมอ

ถ้าเราเป็นพนักงานบริษัท

เหตุผลเข้าข้างตัวเองเหล่านี้หัวหน้าจะ ไ ม่ รับฟัง

และบอกว่ายังไงก็ต้องทำให้ถึงเป้า

แต่พอทำบริษัทตัวเอง

ก็เลยตามเลย

เป็นหัวหน้าใจดี

เชื่อลูกน้องไปซะงั้น

ถ้าพนักงาน 7-11

ถูกกำหนดให้ต้องขายกาแฟ all cafe

ให้ได้ 112 แก้วต่อวันได้

ทำไมคุณจะกำหนดเป้าɤองตัวเอง ไ ม่ ได้

ผมไปซื้อแปรงสีฟันตอนเที่ยงคืน

พนักงานยังเสนอขายกาแฟให้ผมเลย

ผมก็บอกว่า มันดึกแล้วใครจะกินกาแฟ

แต่เขาบอกว่า

ถ้าเสนอไปเรื่อย ก็มีคนกินนะ

บางทีเป็นพนักงานกะดึก

เป็นคนทำงานกลางคืน

ถ้าขายยังมีโอกาสได้ 50/50

แต่ ไ ม่ เสนอไม่มีโอกาสแน่นอน

เพราะเขาไม่ อ ย า กหูชา สิ้นเดือนนี้

ɤอบคุณแหล่งที่ມา เฟสบุ๊ค Supakit Bank Kulchartvijit