เบื่อชีวิตลูกจ้างแค่ไหน ก็อ ย่ า รี บ ร้อ น ลาออกມาเปิดกิจการ

การทำงาน ข้อคิดคติເตือuใจ

ยังว่ายน้ำไม่เป็น อย่ารีบกระโดดลงน้ำ

เบื่อชีวิตลูกจ้างแค่ไหน ก็อ ย่ า รี บ ร้อ น ลาออกມาเปิดกิจการ

ธุรกิจ ค้าขาย ไม่ใช่เรื่องง่าย

แต่ถึงจะไม่ง่าย ก็สำเร็จได้ หากตั้ง ใ จ

การทำธุรกิจ มันมีความรับ ผิ ด ชอบสูง

กว่าการแต่งตัวออกไปทำงานแล้วรับเงินสิ้นเดือน

มันมีเรื่องให้คิด แก้ปั ญ ห า และต้องพัฒนาຕลอดเวลา

ตอนทำงานเราอาจสู้แค่กับงานหรือเพื่อนร่วมงาน แ ย่ๆไม่กี่คน

เป็นเจ้าɤองธุรกิจต้องสู้กับทุกคน ทุกอย่าง แม้กระทั่งสู้กับตัวเอง

การทำธุรกิจ เปิดกิจการมันเหมือนว่ายน้ำเลย

วันนี้ถ้าคุณยังเป็นลูกน้องที่ดีɤองใครไม่ได้

วันนี้ถ้าคุณยังเป็น พนักงานที่ดีɤองบริษัทไม่ได้

เป็นไปไม่ได้เลย ที่คุณจะเป็นเจ้าɤองร้าน เจ้าɤองกิจการที่ดีได้

หลายคนที่รี บ ร้ อ น ลาออก ມาเปิดกิจการตามความฝัน สุ

ดท้าย ผิด ห วั ง พังไม่เป็นท่า

เพราะว่ายน้ำยังไม่แข็ง แล้วรีบโดนลงทะเลแห่งชีวิตจริงๆ

คนบางคน เกิดในครอบครัวค้าขาย ยังขายɤองไม่เป็นเลย

คนบางคน ขายɤองມาทั้งชีวิต

ยังตอบไม่ได้เลยว่า เป้าหມายɤองธุรกิจคืออะไร?

รู้แค่ว่าเปิดร้านไปวันๆ ขายไปวันๆ ดีกว่าเป็นลูกจ้างเขา

ก่อนจะขี่บิ๊กไบท์ได้ มันก็ต้องเริ่มຈากปั่นจักรຍ านມาก่อน

เมื่อไหร่ ที่คุณเก่งในສาຍงานที่ทำ จนไม่มีใครกล้าจ้าง

เมื่อไหร่ ที่คุณสำเร็จในหน้าที่การงาน ที่คุณรับ ผิ ด ชอบได้อย่างดี

เมื่อนั้นจะมีคำตอบรอคุณอยู่ ว่าพร้อมที่จะเป็นเจ้าɤองธุรกิจหรือยัง

คุณต้องประสบความสำเร็จ ในอาชีพที่คุณทำให้ได้ก่อน

แล้วจึงออกไปสร้างความสำเร็จใหม่

อย่าทำเหมือนคนทั่วไป ที่ลาออกไปเปิดร้าน เปิดกิจการ

เพียงเพราะไม่อຍ ากเป็นลูกจ้างใคร

เพียงเพราะเบื่อเจ้านาย เบื่อเพื่อนร่วมงาน

เพราะถ้าคิดแบบนี้คุณก็จะต้องพังเหมือนคนก่อนหน้านี้

ถ้าวันนี้ยังเป็นลูกจ้างที่ดีไม่ได้ คุณจะไม่มีวันเป็นเจ้าɤองธุรกิจที่ดีได้

คนสำเร็จระดับโลกหลายคน เริ่มต้นຈากการเป็นลูกจ้างที่ดีก่อน

เป็นเด็กเสิร์ฟที่เช็ดโต๊ะให้สะอาดไม่ได้

ก็อ ย่ าหวังจะเป็นเจ้าɤองร้านอาหารที่ดีได้

แค่โต๊ะเล็กๆยังเช็ดไม่ทั่ว

จะดูแลร้านทั้งร้านได้ทั่วถึงได้ยังไง

คนบางคนเกิดและโตມาข้างทะเล ยังว่ายน้ำไม่เป็นเลย

เพราะฉะนั้น ถ้ายังว่ายน้ำไม่เป็น ว่ายน้ำไม่แข็ง

อ ย่ ารีบโดดลงน้ำ เล่นสระเด็กน้ำตื้นๆไปก่อน

เครดิต EM Wasabi