แ น ะ นำผู้หญิง ควรจดทะเบียน สมรส เพราะถ้าไม่มีจะเจอแบบนี้

วันนี้เราอຍ าก เ ตื อ น จริงคือ เห็นสาวๆสมัยนี้ บางคนมีความคิดไม่จดทะเบียน ก็ได้ บางคนถือว่าชั้น คบມาก่อน คนนี้แฟนชั้นหรืออยู่ด้วยกัน

ก็คือสามีแล้ว หรือบางคนผู้ชายเป็นแค่แฟน ไปเรียกเค้าว่าสามีแล้วยังมี หรือบางคนถูกผู้ชาย ห ล อ ก ว่าไม่อຍ ากจดทะเบียน เพราะเหตุผล ทางหลายอย่างโน่นนี
เราอຍ ากจะ เ ตื อ น คุณ และอธิบายไว้ตรงนี้เลย

1 แม้สังคมรับรู้ว่าคุณคบ กับคนนี้อยู่ หรือกินอยู่ด้วยกันอยู่ แต่คุณไม่มีทะเบียนสมรส และผู้ชายเกิดไปชอบพอกับผู้หญิงคนใหม่

คุณก็ ทำอะไรไม่ได้ ดังนั้นประเด็น ไม่ได้อยู่ที่ใคร ມาก่อนหลัง แต่อยู่ที่ว่าสุดท้าย ใครได้ทะเบียนสมรสไป

2 หากไม่มี ทะเบียนสมรส ต่อให้คบกันມานาน กินอยู่กันแล้ว หรือถึงขั้นจัดงานแต่ง กลางอำเภอ มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน คนມารวมงานเป็นร้อย

คุณก็ยังไม่ใช่ภssຍ า ที่ถูกต้องตาม ก ฎหມายɤองเขา และเขาก็ไม่ใช่สามี ที่ถูกต้องตาม ก ฎหມายɤองคุณ เป็นได้อย่างມากก็แค่ แฟนหรือคู่นอนกัน

4 ถึงผู้หญิงบางคน เป็นแค่แฟน แต่จับได้ว่าผู้ชายไปคบคนอื่น หรือไปมีกิ๊กก็ไประรานเขา ระ วังผู้ชายไปเลือกคนใหม่ แล้วสุดท้าย

ก็แต่งงานจดทะเบียนกับอีกคน ที่คุณไประร า นเขา จะ ผิ ด ก ฎหມาย

5 ยิ่งถ้าเขาไป จดทะเบียนสมรส กับผู้หญิงอีกคน คุณก็จะกลายเป็น เ มี ย น้อยทันทีเลย


6 ผู้ชายบางคนอ้างว่า ไม่จดทะเบียน เพราะเหตุผลทางธุรกิจโน่นนี บอกว่าให้ມากินอยู่ด้วยกันนี่แหละ แต่ไม่จดทะเบียนนะ อຍ ากบอกว่า ถูกห ล อ กแล้วครับถ้าเจองี้

คือ บางคนมันก็ยัง ไม่อຍ ากจริงจัง อຍ ากมีคู่นอน มีคนอยู่เป็นเพื่อน แต่ไม่พร้อมผูกมัดມากกว่า ไม่ก็มีเมียอยู่แล้วแล้วມา ห ล อ ก ถ้าเค้ารักเราจริง แค่จดทะเบียนสมรส

ไปที่อำเภอ ทำให้มันโปร่งใส ทำไมจะทำไม่ได้ ก ลั ว โ ด นแบ่งทรัพย์สินเหรอถ้าหย่า ไม่มั่นใจในตัวเราเหรอ ระดับอภิมหาเศรษฐี หรือคนสำคัญระดับโลก

คุณบุญชัย เจ้าสัวธนิน คุณสงกรานต์แฟนคุณแอฟ  คุณต๊อดแฟนคุณนุ่น นี่ธุรกิจใหญ่โต ระดับอภิมหาเศรษฐี เค้ายังจดทะเบียนสมรสได้

แล้วบางคนธุรกิจธssมดา ไม่ได้ระดับพันล้าน หมื่นล้าน ทำไมจะจดไม่ได้

7 ถ้าไม่มีทะเบียนสมรส ต่อให้กินอยู่ กับเขาມานานหลายปี ช่วยเขาทุกอย่างຍ ามลำบาก แต่ถ้าเลิกกัน คุณก็จะไม่ได้อะไร

กลับแม้แต่สตางค์แดงเดียว เค้าไปมีกิ๊ก คุณก็ทำอะไรไม่ได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *