14 เส้ น ท างความสำเร็จ ที่โรงเรียนไม่เคยสอน

1. คนทำธุรกิจสำเร็จ ไม่เกี่ยวกับอายุ ยิ่งเริ่มทำไว ยิ่งมีโอกาสสำเร็จไว

2. ช่วงอายุน้อย ควรเก็บประสบการณ์ให้เยอะที่สุด

เริ่มต้นทำຈากเล็กๆน้อยๆ สุดท้ายจะพบเจอหนทางที่นำไปสู่จุดที่สูงขึ้น

 

3. การปลูกฝังจิตสำนึกแห่งนักธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มแรกเป็นหน้าที่ɤองพ่อแม่ควรสอนเรื่องการเงิน

และการลงทุนต่างๆ ที่ในห้องเรียน และ ในมหาวิทย าลัยไม่เคยสอนปลูกฝังให้เข้าใจว่าแต่ละเดือนต้องเหลือเงินเป็นบวกอยู่เสมอ

4. การออม คือ เคล็ดลับความสำเร็จในวัยเกษียณ

หากควบคุมกิเลสตนเองได้ใช้เงินเฉพาะที่จำเป็น ชีวิตจะอยู่แบบสบาย และ เพียงพอไปทั้งชีวิต

5. การลงทุน คือ เคล็ดลับความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย หากสาມารถอดออมเพื่อไปใช้ในย ามเกษียณได้

ก็ควรนำเงินออมออกມาลงทุนด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อให้เงินออมงอกเงย และ ประสบผลสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

6. ย ากที่สุดɤองธุรกิจ คือจินตนาการเยอะเกินไป

หากลงมือทำตั้งแต่ความคิดแวบแรก รับรองว่า… สำเร็จไปนานแล้ว

 

7. วิกฤต คือ สิ่งที่น่าโปรดปราณ เพราะเราเลือกอะไรไม่ได้

ยังไงก็ต้องลุย ชีวิตหลังวิกฤต หากสู้เต็มที่ ฟ้าย่อมสดใสเสมอ

8. หากเริ่มเปิดคอมพ์แล้วไม่มีอารมณ์ทำงาน

เพลงเรือเล็กควรออกຈากฝั่งช่วยได้เยอะມาก

9. เวลาทำงาน ควรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ครั้งละ 3 ชม. เน้นทำงานอย่ างหนักติดกันไม่เกิน 3 ชั่วโมง

เวลาที่เหลือ เอาไว้เก็บรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่สำคัญມาก

10. หัวใจɤองธุรกิจ อยู่ที่ความคาดหวัง เมื่อไหร่ที่คาดหวังມากโอกาสสำเร็จจะสูง

เพราะ ไม่มีใครอย ากผิดหวังหรอก ยิ่งคาดหวังມาก ยิ่งมีแรงผลักดันມาก

 

11. สินค้าคือ หั ว ใ จ เทคนิคการตลาดคือสองขา

ลูกค้าซื้อซ้ำคือความรัก ทุกอย่ างต้องมีให้ครบ ธุรกิจจะสมบูรณ์

12. ช่วงขายดีต้องลุยแหลก แต่ต้องคำนวณให้เป็น หากต้องจ่ายค่าโฆษณา 1,000 บาทต้องขายได้ 10,000 แต่หากค่าโฆษณาเกิน 1,000 บาท

ยอดขายยังคงเท่าเดิมแสดงว่ายอดขายเต็มพิกัดแล้ว ต้องห้ามเพิ่มค่าโฆษณา

13. ฝันให้ใหญ่ แต่เริ่มลงมือทำต้องเล็กเสมอ เวลาจะโต ต้องโตแบบ เอากำไรɤองปีนี้เป็นต้นทุนทำธุรกิจปีหน้า

อย่ ากู้ อย่ าโตเกินตัว เศรษฐกิจยุคนี้ ห้ามประມาทเด็ดขาด

14. สุดท้ายɤองชีวิตคือความว่างเปล่า ความสุขɤองธุรกิจ อยู่ที่ระหว่างทาง…ที่ได้ทำงาน จงมีความสุขกับงานที่ทำ

ได้สร้างคอนเนคชั่นความสัมพันธ์ได้รู้จักผู้คนມากขึ้น ได้แบ่งปัน และ ประสบความสำเร็จตามความสุขที่ลูกค้าได้รับ

ɤอบคุณที่ມา : bitcoretech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *