12 อาหารที่ไ ม่ควรกินก่อนนอน ทำล ายสุขภาพ

12 อาหารที่ไ ม่ควรกินก่อนนอน ทำล ายสุขภาพ 1 อาหารทอด ๆ อาหารไขมั นสูง ไ ม่ว่าจะเป็นไก่ทอด หมูหัน หมูทอด ไข่เจียว หรืออาหารทอด ๆ ทั้งหลายก็ไ ม่ควรกินก่อนนอนค่ะ เพราะนอกจากอาหารไขมั นสูงจะให้พลังงานสูงแล้ว เมนูเหล่านี้ยังก่อให้เกิดภาวะไ ขมั นสะสมจนน้ำหนักขึ้นได้ (ในกรณีที่กินแต่ไ ม่ค่อยออกกำลังกาย) ดังนั้นขั้นแรกก็รับไปเลยกับความอ้วน ส่วนอีกข้อเสี ยคือ อาหารไขมั … Read More

4 สินเชื่ อฉุ กเ ฉิน กู้ง่ายไ ม่ใช้เอกส ารเยอะ

4 สินเชื่ อฉุ กเ ฉิน สำหรับพ่อค้าแม่ค้า-เกษตรกร กู้ง่ายไ ม่ใช้เอกส ารเยอะ 1 สินเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน จุดประสงค์ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพหรือชำระห นี้อื่น ๆ คุณสมบัติผู้กู้ – เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน หรือเป็นผู้ที่ยังไ ม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ แต่มีความตั้งใ จประกอบอาชีพอิสระรายย่อ ย … Read More

ราศีที่จะถูกห ว ย เพราะเลขใกล้ตัว ทะเบียนรถ เลขที่บ้าน

หมอขวัญ เผยเลขมงคล 12 ราศี สถานที่เสี่ ยงโชค ซื้อห ว ยที่ไหนรวยถูกโฉลก 1 ราศีมังกร (15 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์) ควรซื้อห ว ยในปั๊มน้ำมั น กับชายสูงวัย ชาวราศีมังกรถูกโฉลกกับชายชร า ทำให้มีเกณ ฑ์ถูกรางวัลก้อนใหญ่ เลขมงคล 18 2 ราศีกุมภ์ (15 … Read More

ศ า ล อุทธรณ์ เ ลื่ อน ตัดสินคดีหวย 30 ล้าน

ศาลอุทธรณ์ เ ลื่ อน ตัดสินคดีหวย 30 ล้าน พบเอกสาร ผิ ด พ ล า ด ครูปรีชายังมั่นใจ ศาลอุทธรณ์เลื่อนตัดสินคดี หวย 30 ล้าน พบเอกสารผิดพลาด ครูปรีชายังมั่นใจ ลั่นความจริงก็คือความจริง ยันหวยที่ซื้อมีที่มาชัดเจน เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 มิ.ย. ร.ต.ท.จรูญ … Read More

เป็นหวั ดหรือมีไ ข้ห้ ามทาน เพราะอาจทำให้อาการแ ย่ลงกว่าเดิม

อาหารที่ควรหลี กเลี่ ยง หากมีอาการป่ วย ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใ จเป็นพิเศษ เมื่อมีอาการป่ วยก็จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อรักษาตามอาการ แต่เรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งที่ละเลยไ ม่ได้เช่นกัน นอกจากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้ว รู้หรือไ ม่ว่า มีอาหารบางชนิดที่ไ ม่ควรกินขณะมีอาการป่ว ยด้วย เพราะอาจทำให้อาการแ ย่ลงกว่าเดิมได้ เมื่อเป็นหวั ดหรือมีไ ข้ สิ่งที่ไ ม่ควรทาน ได้แ ก่ ผักโขม ในผักโขมมีสา … Read More

อาหารที่ซื้อกลับมา ห้ ามเ อาใส่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

อาหารที่ซื้อมา ห้ ามใส่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติกเป็นอันขา ด เมื่อเราไปจับจ่ายซื้อของตามร้านค้า หรือตามตลาดทั่วไป พ่อค้าแม่ค้าก็จะใส่ถุงพลาสติกให้เรา และเมื่อกลับมาถึงบ้าน สิ่งที่หลายๆคนทำก็คือ การยั ดของกินเหล่านั้น ไ ม่ว่าจะเป็นผักสด ผลไม้ เ นื้ อ สั ต ว์ ต่างๆ เข้าตู้เย็นทั้งๆที่ยังอยู่ในถุงพลาสติกอยู่ ซึ่งการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ไ ม่ควรทำ เพราะเป็น อั น ต ร า … Read More

แจ็ค หม่า เจอป้าตอบคำถามถึงกับเงิบ พูดไ ม่ออก

เมื่อ Jack Ma เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตไ ร้พนักงาน คุณป้าเลยตอกกลับแบบเ จ็บๆ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับการแชร์อย่างมากมาย เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ Niwet Maehongsorn ได้แปลบทความที่นักข่าวได้ไปสัมภาษณ์คุณป้าท่านหนึ่ง เรื่องการเปิดซุเปอร์มาร์เก็ต ไ ร้พนักงาน โดยระบุว่า เมื่อ Jack Ma เปิด Smart Supermarket คุณป้าท่านนึง ณ เมืองหางโจว (ใกล้เซี่ยงไฮ้) ตอบคำถามนักข่าว คุณป้าก็ดังขึ้นมาทันทีในชั่ วข้ามคืน นักข่าว … Read More

กลุ่มที่อดรับเงิน 15,000 โครงการเราไ ม่ทิ้งกัน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนไ ม่สำเร็จจาก เราไ ม่ทิ้งกัน ซึ่งเดิมมีกว่า 1.7 ล้านราย โดยผ่านคณะกรร มการเยี ยวย า 10 ปลัด และเข้าคณะกร รมการกลั่ นกรอง เหลือ 3 แสนราย ซึ่งผ่านความเห็นชอบช่วยเหลือจากที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณาข้อมูลให้ชัดเจนว่า กลุ่มสุดท้ายแล้วยังเหลือส่วนไหนบ้างที่ยังตกหล่น … Read More

กินน้ำเต้ าหู้ติดต่อกันทุกวัน

หลายปีที่ผ่านมา มีการแนะนำให้คนไทยดื่มน้ำเต้ าหู้ เนื่องจากในน้ำเ ต้าหู้มีสา รอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเทียบเท่าน ม แต่บำรุงสุขภาพได้มากกว่าน ม อีกทั้งร่างกายเราสามารถย่ อยและดูดซึมน้ำเต้ าหู้ได้กว่า 90% ในน้ำเต้ าหู้ปริมาณ100 มิลลิลิตร มีโปรตี นจากพืชที่มีคุณภาพดีมาก 1.8กรัม ประกอบด้วยส ารอาหารหลายชนิด อาทิ แคลเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี เซเลเนียม วิตามินA , E , … Read More

ประกาศจากประกันสังคม ใครยังไ ม่ได้รับเงินว่างงาน รีบด่ว น

ประกาศจากประกันสังคม ใครยังไ ม่ได้รับเงินว่างงาน รีบด่ว น สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ทางประกันสังคมก็ได้มีมาตรการเยี ยวย าและเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน แต่คนที่ลงทะเบียนไปแล้วยังไ ม่ได้รับเงินเยี ยวย านั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้เราไปเช็กกันเลยจ้า ประกาศจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ผู้ประกันตนท่านใดที่ยังไ ม่ได้รับเงินกรณีว่างงาน เดือนมีนาคม-เมษายน 2563 ให้ส่งชื่อ นามสกุล เลขบัต รประช าช น พร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ Email … Read More